Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
Filter: Ragnarock
 

12:00pm

Innspillskonferanse - del 1
  Wednesday February 15, 2012 12:00pm - 1:50pm @ Ragnarock
  Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med by:Larm til innspillskonferanse i forbindelse med ny handlingsplan for kultur og næring. Konferansen avholdes onsdag 15. februar, dagen før by:Larm offisielt åpner. Adgang med by:Larm delegatpass. Program del 1:Panel: Kristin Danielsen
  Kai Robøle
  Bjørn Rogstad 12.30 – 12.40: Den nye kulturnæringsøkonomien: Arnfinn Bjerkestrand, Norsk kulturråd og styreleder i FFUK
  Gjennom regjeringens Kulturløftet har aldri støtten til artister vært høyere enn nå. Men det har også antall søknader. Flere og flere av våre mest profilerte artister må søke om økonomisk støtte til sin kunstneriske virksomhet. Er tiden inne tiden inne for å etablere et æringsutviklingsprogram som fokuserer på bransjen rundt artistene? 12.40 – 12.55 TONO gjennom by:Larm-årene: Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonssjef Tono
  TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og offentlig fremføring av musikk. Gjennom NCB forvalter TONO sine medlemmers innspillingsrettigheter. Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, gir oss innblikk i TONOs omsetning i tidsrommet fra 1998 – 2012 og hvordan musikk-Norge har forandret seg for opphavsmenn til musikk de siste femten årene. 12.55 – 13.00 Spørsmål fra panel 13.00 – 13.15 1998 – 2012, radikale forandringer i musikkbransjen: Daniel Nordgård
  Det har vært store forandringer i musikkbransjen siden by:Larm ble arrangert for første gang i Trondheim i 1998. Da var det CD som gjaldt. Men så kom Napster, rettssaker, Piracy Kills Music, plateselskaper som sa ansatte og nye avtaleformer som 360-dealer. Så kom Spotify. Daniel Nordgård oppsummerer de siste 15 årene. 13.15 – 13.20 Spørsmål fra panel 13.20 – 13.30 Majors og rollen som talentutvikler: Guttorm Raa, direktør Warner Music
  I 1998 var det seks majorselskaper. Nå er det nå tre igjen. Etter at ulovlig nedlasting tok av ble økonomien dårligere og mange i platebransjen mistet jobben. Etter et turbulent tiår begynner ting å stabilisere seg. Strømmingsinntekter gjør det lønnsomt å drive plateselskap som har stor katalog. Vil majorselskapene lansere færre artister i fremtiden, hvilke utfordringer har selskapene, hva koster en lansering og hvilken rolle har majorselskapene i forhold til talentutvikling? 13.30 – 13.35 Spørsmål fra panel 13.35 – 13.45 Grappa, Erik Gard Amundsen, Grappa
  Hvordan drive Norges største uavhengige plateselskap i Norge når det fysiske formatet er i ferd med å forsvinne? Majorselskapenes store kataloger gjør at deres inntektsstrøm fra strømmingstjenester har økt. De uavhengige selskapene med små kataloger sliter. Hvordan overleve som uavhengig aktør i fremtiden? 13.45 – 13.50 Spørsmål fra panel 13.50 – 14.10 Pause
  Type Seminar (delegates only)


2:10pm

Innspillskonferanse - del 2
  Wednesday February 15, 2012 2:10pm - 3:30pm @ Ragnarock
  Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med by:Larm til innspillskonferanse i forbindelse med ny handlingsplan for kultur og næring. Konferansen avholdes onsdag 15. februar, dagen før by:Larm offisielt åpner. Adgang med by:Larm delegatpass. Program del 2:Panel: Monica Larsson
  Marit Karlsen
  Yngve Næss 14.10 – 14.20 Musikkbransjen, kompetanse go utdanning: Bendik Hofseth Universitetet i Agder
  Hvis huset skal stå støtt må det bygges en god grunnmur. Den kommende bransjen må ha det riktige verktøyet for at vi skal kunne gjøre det enda bedre å kunne konkurrere med andre. Hvordan er utdanningstilbudet innen musikkbransjen i Norge i forhold til andre land. Utdannes det nok personell innen riktige felt? Er utdanningene som finnes gode og eller relevante nok? 14.20 – 14.25 Spørsmål fra panel 14.25 – 14.35 Juridiske utfordringer: Stine Helen Pettersen, advokat Bing Hodneland
  Fra det juridiske ståsted: Hvilke utfordringer står norske aktører ovenfor ved forvaltning av verdier i internasjonal lansering? 14.35 – 14.40 Spørsmål fra panel 14.40 – 14.50 Musikkbyen Oslo: Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring, Oslo
  Byen som arena, kreativ katalysator og merkenavn. Oslo har en stor befolkningsvekst. Oslo avvikler årlig langt flere konsertarrangementer enn våre skandinaviske nabobyer som Stockholm og København. Hvordan skal Oslo utvikle seg til å bli den viktigste musikkbyen i Norden? Hva skal til for å gjøre Oslo attraktivt for store selskaper innen underholdningsindustrien til å etablere seg? 14.50 – 14.55 Spørsmål fra panel 14.55 – 15.05 Bergen Live: Frank Ness, daglig leder Bergen Live
  Suksessfaktoren i Bergen. Bergen Live arrangerer et sted mellom 60-70 konserter årlig på ulike scener i Bergen, men de gjør også store konserter i sommerhalvåret som Bruce Springsteen, Metallica, Depeche Mode, osv. Hvor mye omsetning genererer f.eks. en konsert med Bruce Springsteen til næringslivet i byen? Hva har Bergen, bransjen og publikummet skjønt som ikke andre byer har skjønt? 15.05 – 15.10 Spørsmål fra panel 15.10 – 15.20 Forlagsvirksomhet go synkronisering: Kai Robøle, Waterfall Music
  Musikkforlag får stadig viktigere rolle i en bransje i utvikling. Ordinære plateselskap har ikke lenger marginer til å ta ansvar for utvikling, ‘branding’ og markedsføring av artister alene. Forlagene blir en stadig viktigere støttespiller og aktør. Synkronisering – aktivt arbeid for å øke inntekter som kan kompensere for sviktende platesalg, og en vei til eksport? Forlagsrettigheter – en måte å beholde fremtidige verdier på norske hender. 15.20 – 15.25 Spørsmål fra panel 15.30 – 16.00 Pause med kaffe og kaker
  Type Seminar (delegates only)


4:00pm

Innspillskonferane - del 3
  Wednesday February 15, 2012 4:00pm - 6:00pm @ Ragnarock
  Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med by:Larm til innspillskonferanse i forbindelse med ny handlingsplan for kultur og næring. Konferansen avholdes onsdag 15. februar, dagen før by:Larm offisielt åpner. Adgang med by:Larm delegatpass. Program del 3:Panel:
  Elin Aamodt
  Inger Dirdal
  Kai Robøle 16.00 – 16.10 Dyrt å være fattig når det smeller: Joakim Haugland, Smalltown Supersound
  Razika, et særnorsk band som synger på Bergens får knallkritikker i New York Times! En nøye planlagt strategi eller flaks? Når slike tilfeldigheter inntreffer, hvordan utnytte mulighetene maksimalt? Kan en slik oppmerksomhet være første steg inn i et nytt marked? Hva trenger vi av verktøy for å gjøre vår jobb lettere og mer lønnsom? 16.10 – 16.15 Spørsmål fra panel 16.15 – 16.25 Når hylleplassen minker: Harald Tømte, Tømten A/S
  Kampen om markedet har stått om å få plass i platebutikkene og i musikkgrossistenes hyller. Musikkfaghandelen er snart borte, med kun få butikker igjen. Det eksponerte repertoaret snevres, men det er fortsatt viktig for artistene å få vist frem sitt produkt i form av CD og LP. Hvordan skal distribusjonen av disse formatene finne veien til forbrukerne i de nærmeste årene? 16.25 – 16.30 Spørsmål fra panel 16.30 – 16.40 Den digitale omveltingen, Erik Brataas, daglig leder Phonofile
  Digital distribusjon innebærer enorme omveltninger og nye aktører dominerer utviklingen og markedet. Overgangen er brutal for mange rettighetshavere. Hvordan kan vi styrke og sikre rettighetene til norske rettighetshavere i den nye økonomien og samtidig utvikle nasjonal kompetanse og kontroll? 16.40 – 16.45 Spørsmål fra panel 16.45 – 16.55 Bak enhver god artist…: Kathrine Synnes, Synnes Music Management
  Artister som lykkes har i 99 % av tilfellene en god manager i ryggen. Manageren er bindeleddet mellom artist, media, plateselskap, bookingagenter, eventbyråer, forlag, publikum og flere. På 90-tallet fantes det et lite knippe norske managere. Nå jobber flere og flere innenfor artistmanagement. Managementene investerer mye tid og penger når en ny artist skal presenteres. Hvilke utfordringer har norske managere og hvordan legge til rette for at management kan lykkes? 16.55 – 17.00 Spørsmål fra panel 17.00 – 17.10 Nye distribusjonsformer: Per Einar Dybvik, daglig leder Wimp Music
  Er strømming fremtidens distribusjonsform? Brukere av strømmingstjenester øker fra dag til dag, vil strømmingøkonomien bli like stor som toppårene med salg av fysiske formater eller enda større? Kan Norge få en viktig rolle innen digital distribusjon av musikk? Hvilke rammevilkår trenger bransjen for å utvikle forretningsmodellen? 17.10 – 17.15 Spørsmål panel 17.15 – 17.25 Den kunstneriske leder/produsent: Geir Luedy, produsent YFM
  En god musikkprodusent er kunstnerisk leder og viktig for det ferdige resultatet. Når strømmingen overtar har pengestrømmen i musikksalget forandret retning. Til nå har produsenten ofte satt i gang et innspillsprosjekt for å selge det ferdige produktet til et plateselskap. Nå blir det færre kjøpere som har midler eller som er risikovillige nok. Hvordan skal produsent møte disse utfordringene?

  17.25 – 17.30 Spørsmål fra panel

  17.30 – 17.40 Utested eller kultursted?: Runar Eggesvik, Trøbbelskyter og gründer
  For 20 år siden kunne et rockeband i Oslo velge mellom 4 konsertsteder, nå er det er over 20 aktive spillesteder i byen. Hva er grunnen til denne utviklingen? Hva omsetter de det aktive konsertstedene i Oslo for, hvor mange årsverk er tilknyttet og hvor mange arrangementer avvikles gjennom et år? Hvilke utfordringer har konsertarrangøren og hvilke verktøy trenger arrangøren for å sikre stabilitet og utvikling?

  17.40 – 17.45 Spørsmål fra panel 17.45 – 17.55 Oppsummering v/Halvard Ingebrigtsen, statssekretær i Nærings- og Handelsdepartementet 17.55 – 18.00 Takk for i dag v/Guttorm Andreasen 18.00 – 20.00 Meet & Greet for de som ønsker i Nokia-teltet på Youngstorget
  Type Seminar (delegates only)


 
 

12:00pm

Offisiell åpning av by:Larm 2012

12:30pm

Kultur, næring og felleskap, et nordisk ministermøte
  Thursday February 16, 2012 12:30pm - 1:30pm @ Ragnarock
  By:Larm har klart å samle hele tre ministere fra tre nordiske land til en samtale om kultur, næring, utfordringer og muligheter: Kulturen i de nordiske land har mange likheter, men mye er også forskjellig. Vi deler en felles arv, men har ulik tilnærming til å håndtere kulturens behov, utfordringer og muligheter. Sverige, Danmark og Norge har bortimot felles språk og geogafisk nærhet, men musikken stopper allikevel som oftest ved landegrensene uten å vekke særlig interesse i nabolandene.Historien har også utdelt litt forskjellige kort til de ulike landene. Sverige fikk Abba i fanget, og har høstet store inntekter i kjølvannet av en profesjonalisert og eksportrettet musikkindustri. Band som Aqua og Michael Learns to Rock har gitt Danmark noen småflørter med de internasjonale hitlistene, mens Norges a-ha måtte flagge ut til England for å sikre sitt gjennombrudd. I Norge har det offentlige tradisjonellt sett ikke fokusert så mye på næringspotensialet i populærmusikken, men bevissthet rundt dette har vært økende de siste årene. Med:
  Uffe Elbæk, dansk kulturminister fra partiet Radikale Venstre
  Ewa Björling, svensk handelsminister fra Moderata Samlingspartiet
  Trond Giske, norsk næringsminister fra Det Norske Arbeiderparti I samtale med Per Sinding-Larsen (Musikkjournalist og programleder i SVT)
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Den svenske musikkbransjen i tall
  Thursday February 16, 2012 1:30pm - 2:30pm @ Ragnarock
  Den svenske musikkbransjen har for første gang blitt kartlagt i tall, og i slutten av februar presenterer interesseorganisasjonen Musiksverige sin rapport.På dette seminaret under by:Larm har du en mulighet til å få en unik “sneak peek”. Hvordan ble statistikken samlet in? Og hva kom man fram til?
  Medvirkende: Elisabet Widlund (Musiksverige) samt Linda Portnoff (Volante)
  Seminaret holdes på svensk.
  Type Seminar (delegates only)


3:00pm

Q&A: Tony Allen, the godfather of afrobeat
  Thursday February 16, 2012 3:00pm - 4:00pm @ Ragnarock
  by:Larm are pleased to present a Q&A with one of the most influencal musicians from Africa, perhaps the greatest drummer of all time and the main architect behind afrobeat.Tony Allen has long been acknowledged as Africa’s finest kit drummer and one of the continent’s most influential musicians. His playing draws on four different styles – highlife, soul/funk, jazz and traditional Nigerian drumming. A unique and mighty sound. Together with Fela Kuti (with whom he played for 15 years) Allen co-created Afrobeat – the hard driving, horns rich, funk-infused, politically insurrectionary style which became such a dominant force in African music and such an influence worldwide. Along with several solo albums, Allen is a founder member of The Good, The Bad & The Queen, alongside Damon Albarn, Paul Simonon and Simon Tong. His association with Albarn goes back some half dozen years; it came about after Allen heard the lyric “Tony Allen got me dancing” on Blur’s 2000 song “Music is My Radar” and invited Albarn to Lagos to guest on Home Cooking. Allen is also involved with the Africa Express project whose aims are to introduce African and European musicians to each other and to encourage cross-fertilisation of ideas. “Music is my mission,” says Allen. “I never get satisfied and I’m still learning from others. The musical world is very spiritual, and I don’t think there’s an end to it.” “Without Tony Allen, there’d be no Afrobeat.” – Fela “Anikulapo” Kuti “Tony Allen really got me dancin’ " Blur (from the single ‘Music is my Radar’) “Perhaps the greatest drummer ever” – Brian Eno Interviewed by the respected swedish journalist Jan Gradvall
  Type Seminar (delegates only)


4:30pm

Kultursponsing: Tilsmussing av kunsten eller mulighetenes marked?
  Thursday February 16, 2012 4:30pm - 5:30pm @ Ragnarock
  Musikk og kapital har til alle tider levd sammen i et noe problematisk ekteskap. På den ene siden trenger enhver artist ressurser for å bli hørt, på den andre siden medfører ofte et kapitaltilskudd noen forpliktelser som kan utfordre artistens verdier.I den senere tid har debatten rundt sponsing av kultur og musikk blusset opp. Mens noen artister ser på penger fra næringslivet som et positivt og viktig bidrag, mener andre at fokuset tas vekk fra musikken og at koblingen går på integriteten løs. Er kultursponsing et uungåelig element i dagens musikkmarked, eller bør man styre unna? Er et samarbeid med næringslivet sell-out, eller er det ingen som bryr seg? Hvordan er det med næringslivets motiver, sponser man primært for å kjøpe seg kred, eller handler det mer om milde gaver og positive assosiasjoner der begge parter vinner? Vi tar debatten. Panel:
  Kristian Riis (Artist i Nephew og partner i Volcano management Danmark)
  Anne-Britt Gran (Professor på Handelshøyskolen BI i Oslo der hun er faglig leder for bachelorprogrammet Kultur og Ledelse)
  Maja Ratkje (Komponist go artist)
  Dag Arne Kristensen – DNB NOR Executive Vice President External Relations
  Simen Herning, (driver Spoon Train AS)
  Type Seminar (delegates only)


 
 

11:00am

The new generation A&Rs
  Friday February 17, 2012 11:00am - 12:00pm @ Ragnarock
  While the rest of the music business stared into the Pandora’s box of filesharing and plummeting CD-sales, a new generation of record labels have emerged from the digital age.Spearheaded by eager, hardworking and young A&Rs, labels like True Panther, Tri Angle, Wierd World, Transparent, Friend Vs Records have established themselves as leading taste-maker labels, making their own rules – and building the foundation for long term changes in the recording business. At by:Larm some of these labels will meet and talk about how it is to run a record label in 2012 and how they think The Future Will Look Like. Robin Carolan is 25 years old and owns US / UK label Tri Angle. Robin started Tri Angle in 2010 and signed debut artists such as Balam Acab, How To Dress Well, Clams Casino, oOoOO and Holy Other. In addition to running Tri Angle, Robin is also a curator for the acclaimed warm up music series hosted throughout the summer in NYC by the Museum Of Modern Art and PS1. Dean Bein is 28 years old and the label manager of NYC-based True Panther Sounds. True Panther was started by Dean and his friends as a boutique punk label but has since grown into a chaotic genre-confused sprawling mess owned by Matador Records that releases music by Girls, Glasser, Delorean, Tanlines and many more. In addition to True Panther, Dean is on the booking committee of the MoMA PS1 Warm Up series and Shortcuts, a rap monthly at Santos Party House. Jack Shankly is 22 years old and works in A&R at Domino Record Company in London, where he runs a new imprint called Weird World. Jack has signed acts such as Real Estate, Smith Westerns, Washed Out and Peaking Lights since joining the company in 2010. Prior to that he ran a limited edition singles label called Transparent that released artists such as How To Dress Well, Perfume Genius, Yuck, Holy Other, Purity Ring, Active Child and more. 24 year old Pip Newby is owner of independent label Friends Vs Records and label manager and A&R for Play It Again Sam Recordings, part of the PIAS group. Pip started his career in the music industry aged 15 hosting a radio show for unsigned bands on local radio and promoting gigs in his hometown of Wolverhampton. Aged 18 he was approached by Atlantic Records to act as regional scout for the label, and at 19 he set up Friends Vs Records as a way for him to develop bands at the earliest stages of their careers (as well as to distract him from his degree). The label has worked with bands such as Flashguns, The Joy Formidable and Dinosaur Pile-Up. After graduation he worked in the A&R department at Atlantic before moving to Play It Again Sam in May 2011. Play It Again Sam is home to, amongst others, Seasick Steve, The Jezabels, Agnes Obel, Other Lives and the Jim Jones Revue. Moderator is Fredrik Sorea – Mr Datarock Himself and owner of independent record label Young Aspiring Professionals.
  Type Seminar (delegates only)


12:15pm

Music Export Norway presents: Meet the Music Supervisors, and get your music heard!
  Friday February 17, 2012 12:15pm - 1:15pm @ Ragnarock
  Some of the finest music supervisors from the LA area is visiting by:Larm. In this special panel you get to meet these music supervisors, and hear what projects they are working on, and what kind of music they are currently looking for.After this session, there will be a second one where the music supervisors have listened to some of the by:Larm artist. And will comment these acts in terms of what kind of projects they might fit into. In the panel: Thomas Golubic (Breaking Bad, The Walking Dead), Chris Mollere (The Vampire Diaries, Pretty Little Liars), Chris Douridas (Megamind, Monstrers vs Aliens), Mamie Coleman (Fox) and Richard Glasser (Scream 4, My Week With Marilyn) Moderator: Rebecca Rienks (E! Entertainment/NBC Universal).
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Music Export Norway presenterer: Sync i Norden
  Friday February 17, 2012 1:30pm - 2:30pm @ Ragnarock
  Plassering av musikk i film, TV, reklame og spill har blitt stadig en viktigere inntektskilde for plateselskap, forleggere og musikere. Hvem er aktørene som plasserer musikk i Norden?Møt de som setter musikk til kampanjer for blant andre H&M, Ikea, Volvo og If. Få innblikk i hvordan dette markedet fungerer i Norden, hvordan de jobber og hvilke prosjekter og klienter de jobber med nå. I panelet:
  Johan Borg (Ohlogy: H&M, Dressmann)
  Jesper Gadeberg (Musicstylist.Com: Volvo, Audi, Sparebank1)
  Jan Tørresen (Dust Music Consulting)
  John Erik Kaada (Musiker og komponist) Ordstyrer: Henrik Hawor (Riviera)
  Type Seminar (delegates only)


3:00pm

Retromania - Simon Reynolds
  Friday February 17, 2012 3:00pm - 4:30pm @ Ragnarock
  By:Larm proudly presents a Q&A with Simon Reynolds, one of the most influential writers on music and popular culture in our time.Reynolds is the author of seven books, including this year’s Retromania: Pop Culture’s Addiction To Its Own Past, Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978-84 (2005), and Energy Flash: A Journey Through Rave Music and Dance Culture (1998; expanded and updated reissue, 2008). He writes about music and popular culture for numerous publications including The New York Times, The Wire, Slate, The Guardian, Frieze, Los Angeles Times, and Village Voice. Born in London in 1963, he lived in New York for most of the 90s and 2000s, and currently lives in Los Angeles. Interviewer: Audun Vinger (editor Vinduet)
  Type Seminar (delegates only)


4:45pm

Multikultur i musikkbransjen
  Friday February 17, 2012 4:45pm - 5:45pm @ Ragnarock
  Mokkamannhumor! Islamkritisk metall! Nazirock! Homsefiendtlig hip hop! Ideologisk mangfold i et flerkulturellt musikknorden. Musikkens evne til å inspirere og påvirke er udiskutabelt sterk, bare tenk på Elvis, Woodstock og pønkrock. Musikk lar seg forme, men er også med på å forme samfunnet. I dagens flerkulturelle Skandinavia leveres en rekke ideologiske budskap gjennom musikken. Hvilke er disse og hvilke konsekvenser får de?«Vi tror ikke på flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland», skrev en stortingsrepresentant fra Frp sommeren 2010. Halvannet år senere er Norge blitt rammet av grusomme terrorhandlinger som har gjort debatten om multikulturalisme mer opphetet enn noensinne. Eller vent… Er det blitt for lite rom for å tenke radikalt, kontroversielt og annerledes – også i musikken? Er et viktig meningsmangfold blitt kvalt av koselig kardemommestemning? Er musikkindustrien for konfliktsky og konform i sitt fokus på radiolister og flinke, spiselige artister med kjedelige karrierefremmende motiver? Eller bør vi se folkelig gla’rasisme (plumbogate) islamfiendtlig metall (Taake) og svensk nazirock (som ABBs favorittband Saga) som reelle faresignaler og utfordringer for det nordiske musikkscene og samfunn forøvrig?
  Velkommen til debatt om musikkindustri, verdier og politisk musikkengasjement i det moderne, flerkulturelle norden. Panel:
  Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (Artist fra den norske hip hop duoen Karpe Diem)
  Nazneen Kahn Østrem (Forlagsredaktør for dokumentar i Aschehoug)
  Aslak Nore (Forfatter, forlegger og samfunnsdebatant)
  Didrik Søderlind: (Rådgiver i Human-Etisk Forbund og redaktør for tidsskriftet Humanist)
  Type Seminar (delegates only)