Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
Filter: Jordal
 

10:00am

Info:Larm: Norsk Rockforbund
  Thursday February 16, 2012 10:00am - 10:25am @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon, og representerer over 250 festivaler, rockeklubber, spillesteder, studentsteder og bluesklubber i Norge. Organisasjonen har tre kjerneområder: interessepolitikk, kompetansehevende tiltak og arrangørutvikling. Få informasjon om organisasjonen, hvilke aktuelle saker de arbeider med og hvordan du kan bli medlem eller samarbeide med dem.
  Type Seminar (delegates only)


10:30am

Info:Larm: Musikkutstyrsordningen
  Thursday February 16, 2012 10:30am - 10:55am @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Musikkutstyrsordningen (MUO) er en nasjonal tilskuddsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Rett før jul delte MUO ut 14,6 millioner fordelt på nesten 90 søknader. Hva kan man søke tilskudd til? Hvem kan søke? Hvor mye kan man søke om? Dette og mer vil Musikkutstyrsordningen presentere under dette seminaret.
  Type Seminar (delegates only)


11:00am

Info:Larm: Norsk Musikkforleggerforening
  Thursday February 16, 2012 11:00am - 11:25am @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Foreningens styreformann Philip Kruse møter låtskriver Mats Lie Skåre for å fortelle om fordelene ved å inngå avtale med et musikkforlag.
  Type Seminar (delegates only)


11:30am

Info:Larm: NOPA
  Thursday February 16, 2012 11:30am - 11:55am @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en forening med 800 medlemmer som skaper musikk, tekster og arrangementer.
  Styreleder Ragnar Bjerkreim vil informere om foreningens viktigste oppgaver, hvilke fordeler medlemmene har og hvordan man kan bli medlem.
  Type Seminar (delegates only)


12:30pm

Info:Larm: Norsk Komponistforening
  Thursday February 16, 2012 12:30pm - 12:55pm @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Norsk Komponistforening er en forening for yrkesaktive komponister. NKF vil presentere foreningens historikk og virksomhet idag, og fortelle om hvilke muligheter som finnes for kunstnere utenfor pop-bransjen. Ved administrasjonsleder Vemund Bergland og organisasjonssekretær Kristine Grårud.
  Type Seminar (delegates only)


1:00pm

Info:Larm: Norsk Rockforbunds Bolystprosjekt
  Thursday February 16, 2012 1:00pm - 1:25pm @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Prosjekt: Konsertarrangører som tilflytningsgeneratorer
  Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) utlyste tidligere i år midler til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. 1 million gikk til Norsk Rockforbunds prosjekt Konsertarrangører som tilflytningsgeneratorer. Prosjektet skal spesielt rette fokus mot ungdom, videreutvikling av lokale ildsjeler og bidra til tettere samarbeid mellom lokale styresmakter og kulturaktører.
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Info:Larm: Mobilise
  Thursday February 16, 2012 1:30pm - 1:55pm @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Mobilise leverer komplett online løsning for rekruttering av personell, kommunikasjon, organisering, samhandling, akkreditering og andre nyttige verktøy for effektiv gjennomføring av festivaler. Systemet er i dag blant annet brukt av Øyafestivalen. Mobilise AS v/ daglig leder Richard Dirdal vil gi presentasjon av hovedfunksjonene i Mobilise Event Portal og fortelle om systemets fordeler. Mobilise vil også være representert med en stand under by:Larm der man i etterkant kan få ytterligere informasjon om system, priser og bruk – samt se mer av løsningen.
  Type Seminar (delegates only)


 

Get Adobe Flash player