Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
Filter: Club7
 

10:00am

Ta kontroll over den kulturpolitiske dagsordenen!
  Thursday February 16, 2012 10:00am - 10:45am @ Club7
  Utfordring til kulturlivet. Det tas mange viktige beslutninger på vegne av det lokale kulturliv uten at de det berører har blitt spurt eller hørt.Lokalpolitikerne snakker mer enn gjerne om kultur, ofte i sammenheng med næring, men forskning viser at kulturaktørene selv er overraskende fraværende på det lokalpolitiske plan. Den politiske kunnskapen og engasjementet synes å være lav. På dette seminaret vil du få hete tips til hvordan man kan være pro-aktiv og hvordan du kan være med å sette den kulturpolitiske dagsorden lokalt. Ved Arnfinn Bjerkestrand, tidligere leder av Kulturkampen
  Type Seminar (delegates only)


11:00am

La-la-la Florida
  Thursday February 16, 2012 11:00am - 11:45am @ Club7
  Kulturutvikling. Kultur og næring. Kulturbasert næring. Skape arbeidsplasser. Økt turisme. Ringvirkninger i andre bransjer. Tillokking av arbeidskraft. Dette er alle ord og uttrykk som gjentas til det kjedsommelige.Forskeren og forfatteren Richard Floridas teorier og konklusjoner fremsatt bl.a. i boka ”The Rise of the Creative Class, and how it´s transforming work, leisure, community & everyday life” har hatt stor betydning for det offentlige norges oppfatning av kultur som katalysator og næringspolitisk virkemiddel. Fungerer idéene i praksis og er de direkte overførbare til norske forhold? Beskriver teorier som er utviklet på bakgrunn av studier i millionbyer virkeligheten i en norsk småby? Tok vi kanskje idéene litt vel bokstavelig? Og, Florida til side, er bruk av kultur som katalysator og politisk virkemiddel en fornuftig strategi?
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Rom for kultur?
  Thursday February 16, 2012 1:30pm - 2:45pm @ Club7
  For få år siden skulle enhver by og bygd med respekt for seg selv ha en festival. Nå har trenden skiftet mot kulturhus, med en veritabel byggeboom som resultat.I kriker og kroker over hele landet er nye kulturhus under oppføring eller venter på byggestart. Kritikerne er tvilende til eiernes (kommunenes) egentlige intensjoner, og roper varsku om urealistiske driftsbudsjetter, for lite fokus på øvings- og produksjonslokaler og manglende kompetanse til å sikre fornuftig drift. Hvordan blir tilskuddene fra staten fordelt? Hvilke krav settes og hvordan følges tildelingene opp? Finnes det geografiske og politiske føringer på tildelingene? Og hvor mange kulturhus trenger egentlig Norge? Mange! mener noen, men de må fylles med aktiviteter og kulturproduksjoner, ikke bli stående som et tomt monument over en lokalpolitiker eller to. Kan man trekke linjer mellom ”de riktige” intensjonene og gode resultater, og vise versa? Ordstyrer: Esben Hoff, Kultmag I panelet:
  Anne Britt Gran, Perduco Kultur AS
  Bjørnar Johnsen, Aspelin Ramm Eiendom/Vulkan
  TBA, Norsk kulturhusnettverk
  Flere TBA
  Type Seminar (delegates only)


3:30pm

Kultur og lønnsomhet - som ild og vann?
  Thursday February 16, 2012 3:30pm - 4:45pm @ Club7
  Forskning på kulturbransjen viser en langt lavere gjennomsnittlig økonomisk lønnsomhet enn i andre bransjer.I et velstående samfunn som Norge med gode velferdsordninger kan man tenke seg at flere enn det er marked for vil prøve seg innen kulturvirksomheter, men lønnsomheten kan dermed også bli lav på grunn av overetablering. På den andre siden kan det å jobbe med kultur ofte være ansett som et gode i seg selv, og ha andre mål enn profittmaksimering. Dersom selvrealisering er et eget motiv for næringsvirksomheten kan man anta at de som driver kulturnæring i mindre grad tilpasser seg for å drive profittoptimalt. Det kan dessuten tenkes at de som driver kulturnæringer har lavere forretningsmessig kompetanse enn næringsaktører i andre bransjer og derfor får lavere lønnsomhet av den grunn.

  Innledning ved Knut Vareide, Telemarksforskning Hvordan lyktes de?
  På tross av hva det store bildet sier, så finnes det selvsagt mange suksessrike kulturbedrifter og to av dem vil her fortelle om hva som driver dem, og hvordan og hvorfor de har lykkes med sin forretningsidé. Suksess under Slottsfjelltårnet ved Christoffer Rød Slottsfjell/Total
  Slottsfjellfestivalen ble ikke levnet stort håp av lokalsamfunnet da den startet opp i 2003. Flere hadde forsøkt seg på noe lignende før, alle hadde måttet gi opp. I 2010 hadde festivalen en omsetning på over 25 millioner og nøyaktig et år senere satte MacDonalds-utsalget i Tønsberg rekord for høyeste dagsomsetning i kjeden noe sted i Norge, noensinne. Ringvirkningene for handelstanden i byen er betydelige. For et år siden dro festivalen også i gang utestedet og musikkscena Total for å bøte på et manglende tilholdssted for musikkmiljøet i byen. Daglig leder Christoffer Rød har også vært en aktiv deltaker i den lokale kulturdebatten. Hva er suksessoppskriften og hvordan definerer festivalen sin rolle i lokalsamfundet? Rockefeller 25 år ved Hans A. Lier
  Auditorium AS har siden oppstarten i 1986 avviklet tusentalls konserter og kulturarrangement med norske og internasjonale artister på konsertscenene Rockefeller, JohnDee og Sentrum Scene. Arrangørmarkedet i Oslo er aktivt men tøft, og Rockefeller har overlevd i mer enn 25 år i en verden der offentlig støtte for mange er avgjørende. Det å drive etter markedets premisser har derimot vært et bevisst valg fra starten, og eier og styreformann Hans A. Lier vil fortelle om ideene de hadde da de startet og gi tips på hva som må til for å lykkes økonomisk når man driver med musikk og kultur.
  Type Seminar (delegates only)


5:00pm

Norsk Rockforbund presenterer: En grønnere konsertarrangør
  Thursday February 16, 2012 5:00pm - 6:00pm @ Club7
  I dette seminaret vil tre innovative og miljøbevisste, nordiske arrangører inspirere og informere om deres arbeid for å gjøre sine organisasjoner miljøbevisste.Bidragsyterne vil spille på egne erfaringer, muligheter og varianter av miljøsatsing. Foredragsholderne kommer fra ulike sider av konsertarrangørbransjen, og vil gi et bredt bilde av mulighetene ved miljøsatsing ved å presentere tre ulike innfallsvinkler til oppgaven. Seminaret er i regi av Norsk Rockforbund og gjenspeiler deres satsning på miljø og miljøbevissthet. Foredragsholdere: Klaverfabrikken (DK), Malmöfestivalen (S), Pstereo (N)
  Type Seminar (delegates only)


 
 

10:00am

Livet etter Rikskonsertene
  Friday February 17, 2012 10:00am - 11:00am @ Club7
  Fra høsten 2012 er Rikskonsertenes avdeling Offentlige konserter historie. Deler av midlene skal disponeres av Arrangørstøtteordningen til Norsk kulturråd som heretter skal – etter søknad fra lokale arrangører – bidra til å opprettholde et godt konserttilbud i distriktene.Støtteordningen åpner også for søknader fra kulturhusene, men økningen er på kun 4,7 millioner kroner. Klubber og spillesteder rundt om i landet vil få en ny konkurrent – eller samarbeidspartner – som med kommunal driftsstøtte og nå mulighet for programmeringsstøtte fra staten skal ut på markedet og aktivt booke inn artister. Bookingagentene kan kanskje sies å være kvitt en konkurrent i Rikskonsertene. Hvordan vil alt dette påvirke det lokale konsertliv? Hva er Rikskonsertenes rolle nå fremover? Og hvor står Arrangørstøtteordningen i forhold til dette? Ordstyrer: Kristin Danielsen, MIC Panel:
  Thorstein Granly, Rikskonsertene
  Lars Tefre Baade, Norsk Rockforbund
  Jon Gotteberg, Stryn kulturhus
  Arnfinn Bjerkestrand, Norsk kulturråd
  Anita Halmøy Wisløff, Atomic Soul
  Type Seminar (delegates only)


11:30am

CANCELLED!
  Friday February 17, 2012 11:30am - 12:30pm @ Club7
  Avlysninger er arrangørens mareritt. Ofte kommer det brått på med knappe tidsfrister, og kanskje involverer det å sende et utsolgt hus hjem uten opplevelsen de har betalt for.Når man må avlyse et arrangement eller en turné er det et maskineri som må settes i gang. Flere arrangører og artister opplevde dette i sommer som følge av terrorhandlingene 22.juli, og flere husker godt våren 2010 og vulkanasken som lå tett over Nord/Vest-Europa. Noen må avlyse hele festivaler, sommerens – kanskje årets – eneste arrangement, mens andre må sjonglere med enkelte artister som uteblir. For de største helårsarrangørene er det å måtte avlyse eller flytte en konsert vanlig kost, mens de mindre arrangørene kanskje havner i en helt ny og ukjent situasjon. Er man forberedt dersom uhellet skulle være ute? Hvilke rutiner har eller bør man ha? Hva skjer med honorar, påløpte kostnader og refusjon av billetter? Lønner det seg å refundere billettene, eller bør man forsøke å finne en erstatning til å ta over plassen? Hvilket ansvar har man som arrangør ovenfor publikum? Hva er god nok informasjon? Har man et spesielt ansvar for publikum fra utlandet som ikke har fått med seg endringene? Det er mange spørsmål, vi forsøker å finne svarene og høste noen erfaringer fra folk som har kjent problemet på kroppen. Salen vil bli oppfordret til å stille spørsmål. Ordstyrer:
  Gry Bråtømyr, Norsk Rockforbund Panel:
  Bo Terje Hustoft, Rockefeller
  Claes Olsen, Øyafestivalen
  Tormod J L Olsen, Billettservice
  Stine Helén Pettersen, advokat Bing Hodneland advokatselskap DA
  Type Seminar (delegates only)


1:00pm

Festivaler og organisasjonskultur
  Friday February 17, 2012 1:00pm - 2:00pm @ Club7
  Det er allment kjent at Norge er et festivalland, med et stort tilbud av store og små festivaler fordelt mellom by og bygd over hele landet. Mange av disse har vokst frem de siste ti årene, men på veien er det flere som har møtt veggen, dratt på seg stygge røde tall og måtte legge ned noe som en gang var et lovende prosjekt med positive fremtidsutsikter. Det kan være mange årsaker til at en festival går over ende, en feilslått booking, lite samarbeidsvillige værguder eller eksterne hendelser utenfor festivalens kontroll. Det som imidlertid kjennetegner mange stabile og vellykkede festivaler som klarer å bygge seg opp fra grunnen, er en god organisasjonskultur.Organisasjonskulturen kan være alfa og omega for at et prosjekt skal kunne vokse seg stort på sikt hvis økonomien er sparsom i starten, og en trygg og motivert organisasjon er ofte godt rustet til å håndtere motgang. Med organisasjonskultur mener vi bl.a. hvordan organisasjonen definerer seg selv, lederstil, hvordan deltakerne relaterer seg til hverandre og til omverdenen, hvilke verdier man står for, følelsen av felleskap og eierskap til festivalen og hvordan deltakerne får motivasjon til å holde sammen og stå på for et felles mål. Det kan høres enkelt ut, men eksemplene på arrangementer og organisasjoner som råtner innenfra er mange. Allikevel er dette et område der man med enkle midler kan bygge en god grunnmur, dersom man har et bevisst forhold til det. Hva er hemmeligheten bak blomstrende og uortodokse festivaler som for eksempel Vinjerock eller Eikerapen?
  Kan vi peke på noen eksempler der store festivaler har kommet inn i en nedadgående spiral og gått til grunne på grunn av interne problemer, og hva skal en festival, eller for den saks skyld enhver annen organisasjon med store ambisjoner og må ressurser, være bevisst på for å forme den solide og sammensveisede gjengen man trenger for å gå ut i ”krigen”? I panelet:
  Eirik Høyme Rogn, festivalsjef/booking Vinjerock
  Thomas Ryjord, tidl. bookingsjef Storåsfestivalen
  Flere TBA Ordstyrer: Tor Åge B. Eikerapen (33) er psykolog og jobber til daglig med leder- og organisasjonsutvikling i Storform. Han er også kursleder i Norsk Rockforbund og tidligere festivalleder i Eikerapen Roots Festival, som han etablerte i 2004.
  Type Seminar (delegates only)


3:00pm

The rise of the concert industry; a story about ticketing
  Friday February 17, 2012 3:00pm - 4:00pm @ Club7
  In 2011, long time music journalists Dean Budnick and Josh Baron published the book “Ticket Masters – The rise of the concert industry and how the public got scalped”, a timely account of the multi-billion dollar concert industry. The authors are coming to by:Larm and will guide us through the as-yet-untold story of the live entertainment industry, revealing its origins, development and ongoing strategies of companies such as the now dominant Ticketmaster, Live Nation and StubHub and the efforts of numerous independent competitors.Like no previous book, Ticket Masters sheds light upon the complex relationships between artists, promoters, ticketing agents and the public. Beginning with the previously unreported details behind the rise and demise of the once-dominant Ticketron, Ticket Masters proceeds to share gripping accounts and analysis of Ticketmaster’s eventual market supremacy, SFX and Clear Channel’s promoter rollup, the cutthroat battle for secondary ticket sales and numerous other tales of the industry’s most significant architects. Whether it’s Michael Cohl nabbing the Stones from Bill Graham, Ticketmaster’s defeat of Pearl Jam or the silent efforts of music superstars to mark up their ticket prices for complicit websites, Budnick and Baron examine the pivotal developments that have shaped the industry as we know it. Dean Budnick, the executive editor of Relix magazine, is the founder of Jambands.com, the cocreator of the Jammy Awards, and the director of the documentary film Wetlands Preserved: The Story of an Activist Rock Club. He holds a Ph.D. from Harvard’s History of American Civilization program and a J.D. from Columbia Law School. Josh Baron is the editor-in-chief of Relix magazine, a music-based publication where he has been on staff for more than a decade. Baron also contributes to a variety of media outlets including New York City–based radio station WFUV where he serves as a music reviewer.
  Type Seminar (delegates only)


4:30pm

The Nordic live music market
  Friday February 17, 2012 4:30pm - 5:30pm @ Club7
  What is going on in the Nordic live music market? What are the topics of debate? How is the business doing these days? And what does the future look like? The international live entertainment business has gone through major changes the last two decades, starting in the US and slowly spreading over to Europe. How has this affected the Nordic region, and what changes are still to come?Festival Market: In Sweden “old” festivals like Arvika and Hultsfred had to give up. Hultsfred got a second chance with investment from the German promoter FKP Scorpio. At the same time small festivals that have been around for years grew exponentially in a very short space of time, Peace & Love for example. In Sweden several festivals are also operated by Live Nation, like Metaltown and Way Out West, while the only one in Norway with an international backing is Hove Festival owned by London based company Festival Republic, which in turn counts Live Nation as a major shareholder. In Denmark most of the festivals are run by organizations/volunteers, but at the same time the young North Side Festival in Aarhus is being backed by the Danish promoter Skandinavian together with FKP Scorpio. Over in the east, again several festivals are run by Live Nation Finland and other big promoters such as Fullsteam Agency in a rapid growing festival market. Club Market: Sweden is well known for artists with attitude and is fantastic at exporting its music, but how is the live market at home? How come Oslo is the Nordic capital with most live music shows every year? And what´s up in Denmark and Finland? We have put together a panel that will discuss the live music business in the Nordic region, as we know it today, and maybe someone will bring along a crystal ball… Moderator: James Drury, Festival Awards Ltd (UK) Panel:
  Martin Nielsen, Live Nation (Norway)
  Juha Kyyrö, Fullsteam Agency (Finland)
  Brian Nielsen, Skandinavian (Denmark)
  Johan Lindqvist, Blixten & co (Sweden)
  Torgeir Gullaksen, Goldstar Music (Norway)
  Type Seminar (delegates only)


 

Get Adobe Flash player