Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
Filter: seminar (delegates only)
 

12:00pm

Innspillskonferanse - del 1
  Wednesday February 15, 2012 12:00pm - 1:50pm @ Ragnarock
  Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med by:Larm til innspillskonferanse i forbindelse med ny handlingsplan for kultur og næring. Konferansen avholdes onsdag 15. februar, dagen før by:Larm offisielt åpner. Adgang med by:Larm delegatpass. Program del 1:Panel: Kristin Danielsen
  Kai Robøle
  Bjørn Rogstad 12.30 – 12.40: Den nye kulturnæringsøkonomien: Arnfinn Bjerkestrand, Norsk kulturråd og styreleder i FFUK
  Gjennom regjeringens Kulturløftet har aldri støtten til artister vært høyere enn nå. Men det har også antall søknader. Flere og flere av våre mest profilerte artister må søke om økonomisk støtte til sin kunstneriske virksomhet. Er tiden inne tiden inne for å etablere et æringsutviklingsprogram som fokuserer på bransjen rundt artistene? 12.40 – 12.55 TONO gjennom by:Larm-årene: Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonssjef Tono
  TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og offentlig fremføring av musikk. Gjennom NCB forvalter TONO sine medlemmers innspillingsrettigheter. Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, gir oss innblikk i TONOs omsetning i tidsrommet fra 1998 – 2012 og hvordan musikk-Norge har forandret seg for opphavsmenn til musikk de siste femten årene. 12.55 – 13.00 Spørsmål fra panel 13.00 – 13.15 1998 – 2012, radikale forandringer i musikkbransjen: Daniel Nordgård
  Det har vært store forandringer i musikkbransjen siden by:Larm ble arrangert for første gang i Trondheim i 1998. Da var det CD som gjaldt. Men så kom Napster, rettssaker, Piracy Kills Music, plateselskaper som sa ansatte og nye avtaleformer som 360-dealer. Så kom Spotify. Daniel Nordgård oppsummerer de siste 15 årene. 13.15 – 13.20 Spørsmål fra panel 13.20 – 13.30 Majors og rollen som talentutvikler: Guttorm Raa, direktør Warner Music
  I 1998 var det seks majorselskaper. Nå er det nå tre igjen. Etter at ulovlig nedlasting tok av ble økonomien dårligere og mange i platebransjen mistet jobben. Etter et turbulent tiår begynner ting å stabilisere seg. Strømmingsinntekter gjør det lønnsomt å drive plateselskap som har stor katalog. Vil majorselskapene lansere færre artister i fremtiden, hvilke utfordringer har selskapene, hva koster en lansering og hvilken rolle har majorselskapene i forhold til talentutvikling? 13.30 – 13.35 Spørsmål fra panel 13.35 – 13.45 Grappa, Erik Gard Amundsen, Grappa
  Hvordan drive Norges største uavhengige plateselskap i Norge når det fysiske formatet er i ferd med å forsvinne? Majorselskapenes store kataloger gjør at deres inntektsstrøm fra strømmingstjenester har økt. De uavhengige selskapene med små kataloger sliter. Hvordan overleve som uavhengig aktør i fremtiden? 13.45 – 13.50 Spørsmål fra panel 13.50 – 14.10 Pause
  Type Seminar (delegates only)


2:10pm

Innspillskonferanse - del 2
  Wednesday February 15, 2012 2:10pm - 3:30pm @ Ragnarock
  Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med by:Larm til innspillskonferanse i forbindelse med ny handlingsplan for kultur og næring. Konferansen avholdes onsdag 15. februar, dagen før by:Larm offisielt åpner. Adgang med by:Larm delegatpass. Program del 2:Panel: Monica Larsson
  Marit Karlsen
  Yngve Næss 14.10 – 14.20 Musikkbransjen, kompetanse go utdanning: Bendik Hofseth Universitetet i Agder
  Hvis huset skal stå støtt må det bygges en god grunnmur. Den kommende bransjen må ha det riktige verktøyet for at vi skal kunne gjøre det enda bedre å kunne konkurrere med andre. Hvordan er utdanningstilbudet innen musikkbransjen i Norge i forhold til andre land. Utdannes det nok personell innen riktige felt? Er utdanningene som finnes gode og eller relevante nok? 14.20 – 14.25 Spørsmål fra panel 14.25 – 14.35 Juridiske utfordringer: Stine Helen Pettersen, advokat Bing Hodneland
  Fra det juridiske ståsted: Hvilke utfordringer står norske aktører ovenfor ved forvaltning av verdier i internasjonal lansering? 14.35 – 14.40 Spørsmål fra panel 14.40 – 14.50 Musikkbyen Oslo: Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring, Oslo
  Byen som arena, kreativ katalysator og merkenavn. Oslo har en stor befolkningsvekst. Oslo avvikler årlig langt flere konsertarrangementer enn våre skandinaviske nabobyer som Stockholm og København. Hvordan skal Oslo utvikle seg til å bli den viktigste musikkbyen i Norden? Hva skal til for å gjøre Oslo attraktivt for store selskaper innen underholdningsindustrien til å etablere seg? 14.50 – 14.55 Spørsmål fra panel 14.55 – 15.05 Bergen Live: Frank Ness, daglig leder Bergen Live
  Suksessfaktoren i Bergen. Bergen Live arrangerer et sted mellom 60-70 konserter årlig på ulike scener i Bergen, men de gjør også store konserter i sommerhalvåret som Bruce Springsteen, Metallica, Depeche Mode, osv. Hvor mye omsetning genererer f.eks. en konsert med Bruce Springsteen til næringslivet i byen? Hva har Bergen, bransjen og publikummet skjønt som ikke andre byer har skjønt? 15.05 – 15.10 Spørsmål fra panel 15.10 – 15.20 Forlagsvirksomhet go synkronisering: Kai Robøle, Waterfall Music
  Musikkforlag får stadig viktigere rolle i en bransje i utvikling. Ordinære plateselskap har ikke lenger marginer til å ta ansvar for utvikling, ‘branding’ og markedsføring av artister alene. Forlagene blir en stadig viktigere støttespiller og aktør. Synkronisering – aktivt arbeid for å øke inntekter som kan kompensere for sviktende platesalg, og en vei til eksport? Forlagsrettigheter – en måte å beholde fremtidige verdier på norske hender. 15.20 – 15.25 Spørsmål fra panel 15.30 – 16.00 Pause med kaffe og kaker
  Type Seminar (delegates only)


4:00pm

Innspillskonferane - del 3
  Wednesday February 15, 2012 4:00pm - 6:00pm @ Ragnarock
  Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med by:Larm til innspillskonferanse i forbindelse med ny handlingsplan for kultur og næring. Konferansen avholdes onsdag 15. februar, dagen før by:Larm offisielt åpner. Adgang med by:Larm delegatpass. Program del 3:Panel:
  Elin Aamodt
  Inger Dirdal
  Kai Robøle 16.00 – 16.10 Dyrt å være fattig når det smeller: Joakim Haugland, Smalltown Supersound
  Razika, et særnorsk band som synger på Bergens får knallkritikker i New York Times! En nøye planlagt strategi eller flaks? Når slike tilfeldigheter inntreffer, hvordan utnytte mulighetene maksimalt? Kan en slik oppmerksomhet være første steg inn i et nytt marked? Hva trenger vi av verktøy for å gjøre vår jobb lettere og mer lønnsom? 16.10 – 16.15 Spørsmål fra panel 16.15 – 16.25 Når hylleplassen minker: Harald Tømte, Tømten A/S
  Kampen om markedet har stått om å få plass i platebutikkene og i musikkgrossistenes hyller. Musikkfaghandelen er snart borte, med kun få butikker igjen. Det eksponerte repertoaret snevres, men det er fortsatt viktig for artistene å få vist frem sitt produkt i form av CD og LP. Hvordan skal distribusjonen av disse formatene finne veien til forbrukerne i de nærmeste årene? 16.25 – 16.30 Spørsmål fra panel 16.30 – 16.40 Den digitale omveltingen, Erik Brataas, daglig leder Phonofile
  Digital distribusjon innebærer enorme omveltninger og nye aktører dominerer utviklingen og markedet. Overgangen er brutal for mange rettighetshavere. Hvordan kan vi styrke og sikre rettighetene til norske rettighetshavere i den nye økonomien og samtidig utvikle nasjonal kompetanse og kontroll? 16.40 – 16.45 Spørsmål fra panel 16.45 – 16.55 Bak enhver god artist…: Kathrine Synnes, Synnes Music Management
  Artister som lykkes har i 99 % av tilfellene en god manager i ryggen. Manageren er bindeleddet mellom artist, media, plateselskap, bookingagenter, eventbyråer, forlag, publikum og flere. På 90-tallet fantes det et lite knippe norske managere. Nå jobber flere og flere innenfor artistmanagement. Managementene investerer mye tid og penger når en ny artist skal presenteres. Hvilke utfordringer har norske managere og hvordan legge til rette for at management kan lykkes? 16.55 – 17.00 Spørsmål fra panel 17.00 – 17.10 Nye distribusjonsformer: Per Einar Dybvik, daglig leder Wimp Music
  Er strømming fremtidens distribusjonsform? Brukere av strømmingstjenester øker fra dag til dag, vil strømmingøkonomien bli like stor som toppårene med salg av fysiske formater eller enda større? Kan Norge få en viktig rolle innen digital distribusjon av musikk? Hvilke rammevilkår trenger bransjen for å utvikle forretningsmodellen? 17.10 – 17.15 Spørsmål panel 17.15 – 17.25 Den kunstneriske leder/produsent: Geir Luedy, produsent YFM
  En god musikkprodusent er kunstnerisk leder og viktig for det ferdige resultatet. Når strømmingen overtar har pengestrømmen i musikksalget forandret retning. Til nå har produsenten ofte satt i gang et innspillsprosjekt for å selge det ferdige produktet til et plateselskap. Nå blir det færre kjøpere som har midler eller som er risikovillige nok. Hvordan skal produsent møte disse utfordringene?

  17.25 – 17.30 Spørsmål fra panel

  17.30 – 17.40 Utested eller kultursted?: Runar Eggesvik, Trøbbelskyter og gründer
  For 20 år siden kunne et rockeband i Oslo velge mellom 4 konsertsteder, nå er det er over 20 aktive spillesteder i byen. Hva er grunnen til denne utviklingen? Hva omsetter de det aktive konsertstedene i Oslo for, hvor mange årsverk er tilknyttet og hvor mange arrangementer avvikles gjennom et år? Hvilke utfordringer har konsertarrangøren og hvilke verktøy trenger arrangøren for å sikre stabilitet og utvikling?

  17.40 – 17.45 Spørsmål fra panel 17.45 – 17.55 Oppsummering v/Halvard Ingebrigtsen, statssekretær i Nærings- og Handelsdepartementet 17.55 – 18.00 Takk for i dag v/Guttorm Andreasen 18.00 – 20.00 Meet & Greet for de som ønsker i Nokia-teltet på Youngstorget
  Type Seminar (delegates only)


 
 

10:00am

Info:Larm: Norsk Rockforbund
  Thursday February 16, 2012 10:00am - 10:25am @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon, og representerer over 250 festivaler, rockeklubber, spillesteder, studentsteder og bluesklubber i Norge. Organisasjonen har tre kjerneområder: interessepolitikk, kompetansehevende tiltak og arrangørutvikling. Få informasjon om organisasjonen, hvilke aktuelle saker de arbeider med og hvordan du kan bli medlem eller samarbeide med dem.
  Type Seminar (delegates only)


10:00am

Ta kontroll over den kulturpolitiske dagsordenen!
  Thursday February 16, 2012 10:00am - 10:45am @ Club7
  Utfordring til kulturlivet. Det tas mange viktige beslutninger på vegne av det lokale kulturliv uten at de det berører har blitt spurt eller hørt.Lokalpolitikerne snakker mer enn gjerne om kultur, ofte i sammenheng med næring, men forskning viser at kulturaktørene selv er overraskende fraværende på det lokalpolitiske plan. Den politiske kunnskapen og engasjementet synes å være lav. På dette seminaret vil du få hete tips til hvordan man kan være pro-aktiv og hvordan du kan være med å sette den kulturpolitiske dagsorden lokalt. Ved Arnfinn Bjerkestrand, tidligere leder av Kulturkampen
  Type Seminar (delegates only)


10:00am

Streaming session 1: Sweet streams are made of these: the business of streaming music
  Thursday February 16, 2012 10:00am - 11:15am @ Rockefabrikken
  by:Larm 2012 will begin with a state of nation address from two leading analysts, introducing current trends in the global music industry and highlighting key data, with a particular focus on Scandinavia and streaming.Scandinavia has led the streaming revolution but what does it all mean and what does the future hold: can streaming sustain the music industry and stimulate further growth? How much do these platforms really make and are they cannibalising other forms of revenue? Does indie or major label music perform better on streaming services? How much growth is left in the streaming model – is this the tip of the iceberg or is the Nordic region nearing streaming saturation already? Following the presentations our experts will be put through their paces with a Q & A. Presentation (20 mins)
  State of the nation address from an analyst:
  Karim Fanous – Head of Research, Music Ally Presentation (20 mins)
  The Scandinavian model, what is it, how does it work and what is the result so far:
  Inger Elise Mey – Director of Online Media & International Licensing, TONO Q&A between speakers 1 & 2 and a moderator (30 mins)
  Will also include questions from the audience
  Type Seminar (delegates only)


10:30am

Info:Larm: Musikkutstyrsordningen
  Thursday February 16, 2012 10:30am - 10:55am @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Musikkutstyrsordningen (MUO) er en nasjonal tilskuddsordning for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Rett før jul delte MUO ut 14,6 millioner fordelt på nesten 90 søknader. Hva kan man søke tilskudd til? Hvem kan søke? Hvor mye kan man søke om? Dette og mer vil Musikkutstyrsordningen presentere under dette seminaret.
  Type Seminar (delegates only)


10:30am

Brak presenterer - Selvangivelseskurs
  Thursday February 16, 2012 10:30am - 12:30pm @ Edderkoppen
  I musikkbransjen finnes utallige enkeltpersonforetak og andre selskapsformer, og hvert år er det like mange som sliter med å fylle ut selvangivelsen. Brak ønsker å hjelpe musikerne og andre aktører i denne prosessen og har derfor de siste åtte årene arrangert selvangivelseskurs i samarbeid med Kristoffer Vassdal (Vassdal & Eriksen regnskapsbyrå), og kurset er like populært og aktuelt hvert år. Her får man innføring i blant annet fradragsrett, skatteplikt og praktiske tips.Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet. Vår visjon er at regionen skal være et attraktivt sted å etablere seg og virke i, som aktør i musikknæringen. Brak har siden opprettelsen i 1997 fungert som kontaktpunkt, kompetansehevende organ og en hjelpende hånd for aktørene innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen. Brak feirer 15 år i 2012, noe som skal markeres under by:Larm. I anledning jubileumsmarkeringen tar Brak tar med seg tre tidligere suksessfulle kurs som blir en del av seminarprogrammet
  Type Seminar (delegates only)


10:30am

GramArt proudly presents: Ralph Murphy - Murphy's Law to Song Writing
  Thursday February 16, 2012 10:30am - 12:30pm @ Bootleg
  Ralph Murphy – How to write that radio smash hit!

  Throughout the years, Canadian songwriter Ralph Murphy has achieved near-legendary status in Nashville through his career as a performer, producer, songwriter, publisher, and most recently, Vice President of International and Domestic Membership, ASCAP. Ralph has compiled some amazing tips and hints to help songwriters hone their craft and improve their chances of penning the elusive number one radio hit.Thursday 16.th of February: Masterclass, workshop part 1.

  Friday 17.th of February: Masterclass, workshop part 2.

  Do you want feedback on your song at Ralph Murphy’s workshops during by:Larm?
  Please send your song (mp3) plus your lyrics to hilde@gramart.no in advance.
  Type Seminar (delegates only)


11:00am

Info:Larm: Norsk Musikkforleggerforening
  Thursday February 16, 2012 11:00am - 11:25am @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Foreningens styreformann Philip Kruse møter låtskriver Mats Lie Skåre for å fortelle om fordelene ved å inngå avtale med et musikkforlag.
  Type Seminar (delegates only)


11:00am

La-la-la Florida
  Thursday February 16, 2012 11:00am - 11:45am @ Club7
  Kulturutvikling. Kultur og næring. Kulturbasert næring. Skape arbeidsplasser. Økt turisme. Ringvirkninger i andre bransjer. Tillokking av arbeidskraft. Dette er alle ord og uttrykk som gjentas til det kjedsommelige.Forskeren og forfatteren Richard Floridas teorier og konklusjoner fremsatt bl.a. i boka ”The Rise of the Creative Class, and how it´s transforming work, leisure, community & everyday life” har hatt stor betydning for det offentlige norges oppfatning av kultur som katalysator og næringspolitisk virkemiddel. Fungerer idéene i praksis og er de direkte overførbare til norske forhold? Beskriver teorier som er utviklet på bakgrunn av studier i millionbyer virkeligheten i en norsk småby? Tok vi kanskje idéene litt vel bokstavelig? Og, Florida til side, er bruk av kultur som katalysator og politisk virkemiddel en fornuftig strategi?
  Type Seminar (delegates only)


11:00am

GramArt presents: How to work by:Larm and other music conferences
  Thursday February 16, 2012 11:00am - 12:00pm @ Safety Pin
  How can attending a music conference help you and your music?This comprehensive workshop will tell you what you need to know to get results at by:Larm and other music conferences.
  -What is the best way to represent my music?
  -What do I need to take with me?
  -Who is attending, and which ones can help me?
  -How to get the meetings
  -At the conference: Do’s and Don’ts
  -Post-conference follow-up The seminar will be held in English.
  Type Seminar (delegates only)


11:30am

Info:Larm: NOPA
  Thursday February 16, 2012 11:30am - 11:55am @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, er en forening med 800 medlemmer som skaper musikk, tekster og arrangementer.
  Styreleder Ragnar Bjerkreim vil informere om foreningens viktigste oppgaver, hvilke fordeler medlemmene har og hvordan man kan bli medlem.
  Type Seminar (delegates only)


11:45am

Streaming session 2: Monetising streaming music video...
  Thursday February 16, 2012 11:45am - 1:00pm @ Rockefabrikken
  Online video-on-demand streaming is one of the key music discovery mediums for the new generation of digital natives, and the recent Coldplay American Express Unstaged live stream on YouTube generated over 19 million streams including replays and 13.5 million during the show.How can artists and labels maximise their income from this revenue stream – there are things that even unsigned acts should be doing to generate income – and what kind of money is being generated? Panelists:
  Eric Mackay – Director of Business Development & Business Affairs, VEVO
  Erik Brataas – Managing Director, Phonofile AS; Board Member, Merlin
  Type Seminar (delegates only)


12:00pm

Offisiell åpning av by:Larm 2012

12:30pm

Info:Larm: Norsk Komponistforening
  Thursday February 16, 2012 12:30pm - 12:55pm @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Norsk Komponistforening er en forening for yrkesaktive komponister. NKF vil presentere foreningens historikk og virksomhet idag, og fortelle om hvilke muligheter som finnes for kunstnere utenfor pop-bransjen. Ved administrasjonsleder Vemund Bergland og organisasjonssekretær Kristine Grårud.
  Type Seminar (delegates only)


12:30pm

Kultur, næring og felleskap, et nordisk ministermøte
  Thursday February 16, 2012 12:30pm - 1:30pm @ Ragnarock
  By:Larm har klart å samle hele tre ministere fra tre nordiske land til en samtale om kultur, næring, utfordringer og muligheter: Kulturen i de nordiske land har mange likheter, men mye er også forskjellig. Vi deler en felles arv, men har ulik tilnærming til å håndtere kulturens behov, utfordringer og muligheter. Sverige, Danmark og Norge har bortimot felles språk og geogafisk nærhet, men musikken stopper allikevel som oftest ved landegrensene uten å vekke særlig interesse i nabolandene.Historien har også utdelt litt forskjellige kort til de ulike landene. Sverige fikk Abba i fanget, og har høstet store inntekter i kjølvannet av en profesjonalisert og eksportrettet musikkindustri. Band som Aqua og Michael Learns to Rock har gitt Danmark noen småflørter med de internasjonale hitlistene, mens Norges a-ha måtte flagge ut til England for å sikre sitt gjennombrudd. I Norge har det offentlige tradisjonellt sett ikke fokusert så mye på næringspotensialet i populærmusikken, men bevissthet rundt dette har vært økende de siste årene. Med:
  Uffe Elbæk, dansk kulturminister fra partiet Radikale Venstre
  Ewa Björling, svensk handelsminister fra Moderata Samlingspartiet
  Trond Giske, norsk næringsminister fra Det Norske Arbeiderparti I samtale med Per Sinding-Larsen (Musikkjournalist og programleder i SVT)
  Type Seminar (delegates only)


1:00pm

Info:Larm: Norsk Rockforbunds Bolystprosjekt
  Thursday February 16, 2012 1:00pm - 1:25pm @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Prosjekt: Konsertarrangører som tilflytningsgeneratorer
  Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) utlyste tidligere i år midler til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. 1 million gikk til Norsk Rockforbunds prosjekt Konsertarrangører som tilflytningsgeneratorer. Prosjektet skal spesielt rette fokus mot ungdom, videreutvikling av lokale ildsjeler og bidra til tettere samarbeid mellom lokale styresmakter og kulturaktører.
  Type Seminar (delegates only)


1:00pm

Music Ally Digital training sessions: Facebook
  Thursday February 16, 2012 1:00pm - 2:00pm @ Bootleg
  The leading digital music business information and strategy company, Music Ally, has been providing publications, consulting, research, events and training to the music and technology industries since 2001. In this session, we’ll be taking a deeper look at the world’s most colossal social network.Music Ally’s executives come from a genuine music business background, from the sharp end of the major label recording and publishing worlds through to digital business strategy, licensing and retail.
  This means Music Ally understands the relationships and the politics that drive the real-world activity within the music industry; backed up with a full complement of market data, consumer research, forecasting and trend insight. The session will include hands on tips and advice which you will be able to immediately apply to your artist’s Facebook page in order to maximise Likes and engagement. The session will be concluded by examining some of the most successful apps and campaigns on Facebook from musicians with every level of finance. Sarah Lewin is the Editor of Sandbox, Music Ally’s digital music marketing publication. At Music Ally she has written a chapter for the MMF unsigned book on live touring, has worked on numerous research projects for small music start-ups through to labels, music companies and trade organisations. She also delivered digital marketing training for EMI internationally.
  Type Seminar (delegates only)


1:00pm

Gramart presents: Tom Jackson´s Live Music Makeover - Getting a Vision for Your Show
  Thursday February 16, 2012 1:00pm - 2:30pm @ Mono
  Two things will happen when you exceed your audience’s expectations: 1) they’ll ask you back, and 2) they’ll tell someone else about you. But in order to exceed their expectations, you need a vision for your show! Learn Tom Jackson’s Live Music Method and see how you can turn your “songs” into moments, and your “set list” into a captivating show.Tom Jackson, world renowned live music producer, helps artists develop their show into “unique memorable moments!” What a live music producer does onstage with the live show is akin to what a record producer would do in the studio. Tom’s “Live Music Methods” make your live show engaging, exceeding audience’s expectations and creates fans for life. Many successful artists have learned from Tom: Taylor Swift, Jars of Clay, Jordin Sparks, The Band Perry, Casting Crowns, Francesca Battistelli, Gloriana, and other acts you admire! QUOTES
  “Tom Jackson is a jaw-droppingly outstanding live music producer. A true master, and I don’t mean that lightly. I’m recommending him to every serious performing artist I know.” – Derek Sivers, Founder of CDBaby and HostBaby “If you do anything to further your career, listen to what Tom Jackson has to say! It will change everything you thought about performing live, and better than that…it will keep you performing live for years to come.” – Derrick Ross, Slaight Music (formerly with SL Feldman & Assoc. Norah Jones, Avril Lavigne, Barenaked Ladies) “Tom makes a major impact…he’s a true creative partner who helps realize the artist’s full performance potential.” – Matt Serletic, Producer (Santana, Celine Dion, Aerosmith, Matchbox Twenty)
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Info:Larm: Mobilise
  Thursday February 16, 2012 1:30pm - 1:55pm @ Jordal
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Mobilise leverer komplett online løsning for rekruttering av personell, kommunikasjon, organisering, samhandling, akkreditering og andre nyttige verktøy for effektiv gjennomføring av festivaler. Systemet er i dag blant annet brukt av Øyafestivalen. Mobilise AS v/ daglig leder Richard Dirdal vil gi presentasjon av hovedfunksjonene i Mobilise Event Portal og fortelle om systemets fordeler. Mobilise vil også være representert med en stand under by:Larm der man i etterkant kan få ytterligere informasjon om system, priser og bruk – samt se mer av løsningen.
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Den svenske musikkbransjen i tall
  Thursday February 16, 2012 1:30pm - 2:30pm @ Ragnarock
  Den svenske musikkbransjen har for første gang blitt kartlagt i tall, og i slutten av februar presenterer interesseorganisasjonen Musiksverige sin rapport.På dette seminaret under by:Larm har du en mulighet til å få en unik “sneak peek”. Hvordan ble statistikken samlet in? Og hva kom man fram til?
  Medvirkende: Elisabet Widlund (Musiksverige) samt Linda Portnoff (Volante)
  Seminaret holdes på svensk.
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

GramArt presenterer: Platekontrakten 2012 – Hva innebærer dagens platekontrakter?
  Thursday February 16, 2012 1:30pm - 2:30pm @ Safety Pin
  Talent er ikke nok for å få fart på musikkarrieren. I en ny musikkhverdag med større krav og flere muligheter til å påvirke egne forutsetninger, er kunnskap om bransjens utvikling og forhold, sikring av rettigheter og gode avtaler helt nødvendig både for artister og plateselskap.Men hva kan man forvente seg av en platekontrakt i 2012? I tillegg til å se nærmere på utviklingen de siste årene, gir Østby og Mortimer-Hawkins innblikk i hvilke rettigheter som overdras og i hvilken grad artisten bindes til plateselskapet, og diskuterer spørsmål som; Hvor vanlig er det med 360° avtaler og hvordan fungerer disse? Hvordan har de økonomiske forholdene utviklet seg og i hvilken grad kan artistene regne med å kunne ta del av den positive økonomiske utviklingen ved digital distribusjon? Hvordan har A&R-rollen utviklet seg frem til i dag og hva er plateselskapenes viktigste rolle i tiden fremover? Hva kreves av artistene i 2012?

  Tore Østby er seniorrådgiver i GramArt, hvor han har konsultert artister og management, og forhandlet ulike musikkavtaler siden opprettelsen av GramArts rådgivende avdeling i 1998, og har i tillegg bred internasjonal erfaring som artist/låtskriver/produsent/manager siden 1991.

  David Mortimer-Hawkins arbeider som A&R Manager i Sony Music i Sverige. Han har bakgrunn som A&R fra Universal Music (hvor han jobbet med artister som Anna Ternheim, Andreas Grega, Dead By April og Sahara Hotnights), Stockholm Records (hvor han arbeidet med artister som The Cardigans, Stakka Bo, Lisa Miskovsky og Pain), og som musikkforlegger hos Sweden Music (musikkforlaget som tidligere tilhørte Polar og ble grunnlagt av Stikkan Andersson). Utover sitt A&R-arbeid har han nylig lansert et ølmerke sammen med Anders Fridén fra In Flames, skriver om whisky i Allt om Whisky og hører på litt for mye symfonisk rock for sitt eget beste.
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Rom for kultur?
  Thursday February 16, 2012 1:30pm - 2:45pm @ Club7
  For få år siden skulle enhver by og bygd med respekt for seg selv ha en festival. Nå har trenden skiftet mot kulturhus, med en veritabel byggeboom som resultat.I kriker og kroker over hele landet er nye kulturhus under oppføring eller venter på byggestart. Kritikerne er tvilende til eiernes (kommunenes) egentlige intensjoner, og roper varsku om urealistiske driftsbudsjetter, for lite fokus på øvings- og produksjonslokaler og manglende kompetanse til å sikre fornuftig drift. Hvordan blir tilskuddene fra staten fordelt? Hvilke krav settes og hvordan følges tildelingene opp? Finnes det geografiske og politiske føringer på tildelingene? Og hvor mange kulturhus trenger egentlig Norge? Mange! mener noen, men de må fylles med aktiviteter og kulturproduksjoner, ikke bli stående som et tomt monument over en lokalpolitiker eller to. Kan man trekke linjer mellom ”de riktige” intensjonene og gode resultater, og vise versa? Ordstyrer: Esben Hoff, Kultmag I panelet:
  Anne Britt Gran, Perduco Kultur AS
  Bjørnar Johnsen, Aspelin Ramm Eiendom/Vulkan
  TBA, Norsk kulturhusnettverk
  Flere TBA
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Brak presenterer - Business Boot Camp
  Thursday February 16, 2012 1:30pm - 5:30pm @ Edderkoppen
  Utdrag fra kurset som lærer musikkbransjen å tenke business! I 2011 gjennomførte 13 selskaper i Bergen kurs og workshop over 30 timer i Forretningsmodellering i regi av Brak og Viaduct. I løpet av kortversjonen av dette kurset som presenteres på by:Larm, vil Yngve Dahle fra Viaduct gå igjennom hva en forretningsplan må inneholde. I tillegg vil en av deltagerne fra Business Boot Camp i Bergen legge frem sitt arbeid og fortelle hvordan det vil hjelpe dem med å knytte til seg eksterne investorer samt forbedre egen drift.Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet. Vår visjon er at regionen skal være et attraktivt sted å etablere seg og virke i, som aktør i musikknæringen. Brak har siden opprettelsen i 1997 fungert som kontaktpunkt, kompetansehevende organ og en hjelpende hånd for aktørene innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen. Brak feirer 15 år i 2012, noe som skal markeres under by:Larm. I anledning jubileumsmarkeringen tar Brak med seg tre tidligere suksessfulle kurs som blir en del av seminarprogrammet.
  Type Seminar (delegates only)


2:15pm

Music Ally Digital training sessions: YouTube
  Thursday February 16, 2012 2:15pm - 3:15pm @ Bootleg
  The leading digital music business information and strategy company, Music Ally, has been providing publications, consulting, research, events and training to the music and technology industries since 2001. This session will provide hands on advice for getting noticed on the popular video platform, but also exploring tools for creating video content.Music Allys ledere kommer alle fra en solid musikkbransjebakgrunn, fra den spisse enden av majorlablene og publishingselskapene, og har bred erfaring innen digital markedsstrategi, lisensiering og detaljhandel. Dette betyr at Music Ally forstår sammenhengene og politikken som driver de sentrale prosessene innen musikkindustrien, underbygget med tilgang til omfattende markedsdata, forbrukerforskning, utviklingsanalyse og trendforskning. I løpet av økta om YouTube vil vi også diskutere teknikker for å maksimere inntektene til innholdsleverandører og ta en titt på andre populære videonettsteder. Timen avsluttes med eksempler på kampanjer fra artister og merkevarer som med hell har brukt video for å kommunisere med sitt publikum. Sarah Lewin er redaktør av Sandbox, Music Allys digitale publikasjon om musikkmarkedsføring. På Music Ally har hun skrevet et kapittel i “The MMF usigned book on live touring”, har jobbet på en rekke forskningsprosjekter for små og nyetablerte musikkforetak, plateselskap, musikkselskap og bransjeorganisasjoner. Hun har også blant annet levert trening i digital markedsføring for EMI internasjonalt.
  Type Seminar (delegates only)


2:30pm

Streaming session 3: Don’t cross the streams! Streaming services, artists and the great royalty debate
  Thursday February 16, 2012 2:30pm - 4:00pm @ Rockefabrikken
  With high profile artists like Coldplay and Adele apparently shunning streaming services for new releases, particularly at the beginning of a release window, is there a worrying trend developing? Or is Bob Dylan’s recent return to Spotify a more significant event?Some artists feel that their royalties from streaming services are too low – witness the recent heated debate kicked off by ST Holdings withdrawing its catalogue from Spotify and other streaming services. On the other hand the recent announcement from Spotify that it has hit a conversion rate of 20% among active users and that it has 3 million paying subscribers can only be a good thing while it starts to generate serious revenue for the music industry. At the same time Sony Music digital boss Dennis Cooker has stated that Sony doesn’t see any evidence of streaming services significantly cannibalising sales, while its business is growing in the areas where subscription services are the predominant player in the market; and UMG’s VP of digital Francis Keeling has said that artists who withhold their albums from streaming services risk alienating their fanbases. Do the artists have a point? Is it the structure of record and distribution deals that is really the problem? Or is the most important point that streaming music is already helping to grow the digital music industry, and will continue to do so?
  Presentation 10 mins
  Spotify: How streaming services have helped grow the overall market and how artists can benefit.
  Will Hope, Label Relations Director, Spotify Panel discussion 1hr
  Panelists:
  Will Hope, Label Relations Director, Spotify
  Charles Caldas – Chief Executive Officer, Merlin
  Erik Nielsen – Music Managers Forum board member; Manager of A genuine Freakshow
  Billie Ray Martin – Solo artist, label owner, e101, Disco Activisto Records
  Stefan Blom (Chairman & President, EMI Music Nordic) After the seminar: meet the panellists networking session
  Type Seminar (delegates only)


2:45pm

Billettservice presenterer: Den popkulturelle renessanse og Den nye folkeligheten. Moderne markedsføring og sosiale salg
  Thursday February 16, 2012 2:45pm - 3:45pm @ Safety Pin
  Arrangører, festivaler, konsertscener og klubber opererer i et landskap som er i kraftig forandring. Digital påvirkning og skaperkraft driver en samfunnsendring der hele bransjer gjenfødes og nye oppdagelser står for tur. «Den nye folkeligheten» er et hovedelement i denne digitalt drevne renessansen.Det som er folkelig og populært i Norge, har rett og slett tatt et skritt i retning av det som tidligere var forbeholdt eliten; Fredrik Skavlan samler kunstnere, samfunnsforståere, filosofer og internasjonale stjerner til samtale om de store tingene i livet, og får millioner til å benke seg foran tv-apparatene hver uke. Vanlige norske familier kjøper ferdigmodnet avocado og nyvasket babysalat i store mengder, uten å synes det er jålete. Sushi er en av de sterkest voksende produktlinjene til REMA i Trøndelag. Internett, økt kjøpekraft og høyere utdanning gir «folk flest» tilgang til kompetanse som tidligere var forbeholdt eliten. Hvordan påvirker disse omveltningene konsumet av musikk og kultur, og folks holdninger og preferanser i forhold til kulturarrangementer? Hva må arrangører, markedssjefer og kommunikatører måtte forholde seg til de neste fem årene for å forbli relevante i kundenes liv?
  Type Seminar (delegates only)


3:00pm

Q&A: Tony Allen, the godfather of afrobeat
  Thursday February 16, 2012 3:00pm - 4:00pm @ Ragnarock
  by:Larm are pleased to present a Q&A with one of the most influencal musicians from Africa, perhaps the greatest drummer of all time and the main architect behind afrobeat.Tony Allen has long been acknowledged as Africa’s finest kit drummer and one of the continent’s most influential musicians. His playing draws on four different styles – highlife, soul/funk, jazz and traditional Nigerian drumming. A unique and mighty sound. Together with Fela Kuti (with whom he played for 15 years) Allen co-created Afrobeat – the hard driving, horns rich, funk-infused, politically insurrectionary style which became such a dominant force in African music and such an influence worldwide. Along with several solo albums, Allen is a founder member of The Good, The Bad & The Queen, alongside Damon Albarn, Paul Simonon and Simon Tong. His association with Albarn goes back some half dozen years; it came about after Allen heard the lyric “Tony Allen got me dancing” on Blur’s 2000 song “Music is My Radar” and invited Albarn to Lagos to guest on Home Cooking. Allen is also involved with the Africa Express project whose aims are to introduce African and European musicians to each other and to encourage cross-fertilisation of ideas. “Music is my mission,” says Allen. “I never get satisfied and I’m still learning from others. The musical world is very spiritual, and I don’t think there’s an end to it.” “Without Tony Allen, there’d be no Afrobeat.” – Fela “Anikulapo” Kuti “Tony Allen really got me dancin’ " Blur (from the single ‘Music is my Radar’) “Perhaps the greatest drummer ever” – Brian Eno Interviewed by the respected swedish journalist Jan Gradvall
  Type Seminar (delegates only)


3:30pm

Kultur og lønnsomhet - som ild og vann?
  Thursday February 16, 2012 3:30pm - 4:45pm @ Club7
  Forskning på kulturbransjen viser en langt lavere gjennomsnittlig økonomisk lønnsomhet enn i andre bransjer.I et velstående samfunn som Norge med gode velferdsordninger kan man tenke seg at flere enn det er marked for vil prøve seg innen kulturvirksomheter, men lønnsomheten kan dermed også bli lav på grunn av overetablering. På den andre siden kan det å jobbe med kultur ofte være ansett som et gode i seg selv, og ha andre mål enn profittmaksimering. Dersom selvrealisering er et eget motiv for næringsvirksomheten kan man anta at de som driver kulturnæring i mindre grad tilpasser seg for å drive profittoptimalt. Det kan dessuten tenkes at de som driver kulturnæringer har lavere forretningsmessig kompetanse enn næringsaktører i andre bransjer og derfor får lavere lønnsomhet av den grunn.

  Innledning ved Knut Vareide, Telemarksforskning Hvordan lyktes de?
  På tross av hva det store bildet sier, så finnes det selvsagt mange suksessrike kulturbedrifter og to av dem vil her fortelle om hva som driver dem, og hvordan og hvorfor de har lykkes med sin forretningsidé. Suksess under Slottsfjelltårnet ved Christoffer Rød Slottsfjell/Total
  Slottsfjellfestivalen ble ikke levnet stort håp av lokalsamfunnet da den startet opp i 2003. Flere hadde forsøkt seg på noe lignende før, alle hadde måttet gi opp. I 2010 hadde festivalen en omsetning på over 25 millioner og nøyaktig et år senere satte MacDonalds-utsalget i Tønsberg rekord for høyeste dagsomsetning i kjeden noe sted i Norge, noensinne. Ringvirkningene for handelstanden i byen er betydelige. For et år siden dro festivalen også i gang utestedet og musikkscena Total for å bøte på et manglende tilholdssted for musikkmiljøet i byen. Daglig leder Christoffer Rød har også vært en aktiv deltaker i den lokale kulturdebatten. Hva er suksessoppskriften og hvordan definerer festivalen sin rolle i lokalsamfundet? Rockefeller 25 år ved Hans A. Lier
  Auditorium AS har siden oppstarten i 1986 avviklet tusentalls konserter og kulturarrangement med norske og internasjonale artister på konsertscenene Rockefeller, JohnDee og Sentrum Scene. Arrangørmarkedet i Oslo er aktivt men tøft, og Rockefeller har overlevd i mer enn 25 år i en verden der offentlig støtte for mange er avgjørende. Det å drive etter markedets premisser har derimot vært et bevisst valg fra starten, og eier og styreformann Hans A. Lier vil fortelle om ideene de hadde da de startet og gi tips på hva som må til for å lykkes økonomisk når man driver med musikk og kultur.
  Type Seminar (delegates only)


3:30pm

Brak presenterer - Kurs i utenlandsturné
  Thursday February 16, 2012 3:30pm - 5:30pm @ Bootleg
  En innføring i arbeidet bak, under og etter en turné i utlandet. Ivar Peersen fra Enslaved og manager Tonje Peersen øser av sine erfaringer fra lang fartstid på veien. Her vil de gå inn på planlegging, buss vs. bil, merch, ATA-Carnet, visum, rider og alt du trenger i den sammenheng. Dette er kurset for deg som skal eller vil ut i verden.Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet. Vår visjon er at regionen skal være et attraktivt sted å etablere seg og virke i, som aktør i musikknæringen. Brak har siden opprettelsen i 1997 fungert som kontaktpunkt, kompetansehevende organ og en hjelpende hånd for aktørene innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen. Brak feirer 15 år i 2012, noe som skal markeres under by:Larm. I anledning jubileumsmarkeringen tar Brak tar med seg tre tidligere suksessfulle kurs som blir en del av seminarprogrammet.
  Type Seminar (delegates only)


4:00pm

Billettservice presents: The future of ticketing
  Thursday February 16, 2012 4:00pm - 5:00pm @ Safety Pin
  Yield management, understanding and profiting from digital social interaction, the value of insight to avoid ticketing pitfalls and maximize profit. The world of ticketing has changed. The marked has changed. It’s no longer just about a great ticketing platform – it is about getting tickets sold.Mark Yovich is President of Ticketmaster International and heads up their ticketing business in twelve markets. A seasoned technology executive who spent eight years at Live Nation running their digital services division and two years running the Ticketmaster e-commerce division, Mark has a wealth of technology and ticketing experience in the live entertainment industry.
  Type Seminar (delegates only)


4:30pm

Kultursponsing: Tilsmussing av kunsten eller mulighetenes marked?
  Thursday February 16, 2012 4:30pm - 5:30pm @ Ragnarock
  Musikk og kapital har til alle tider levd sammen i et noe problematisk ekteskap. På den ene siden trenger enhver artist ressurser for å bli hørt, på den andre siden medfører ofte et kapitaltilskudd noen forpliktelser som kan utfordre artistens verdier.I den senere tid har debatten rundt sponsing av kultur og musikk blusset opp. Mens noen artister ser på penger fra næringslivet som et positivt og viktig bidrag, mener andre at fokuset tas vekk fra musikken og at koblingen går på integriteten løs. Er kultursponsing et uungåelig element i dagens musikkmarked, eller bør man styre unna? Er et samarbeid med næringslivet sell-out, eller er det ingen som bryr seg? Hvordan er det med næringslivets motiver, sponser man primært for å kjøpe seg kred, eller handler det mer om milde gaver og positive assosiasjoner der begge parter vinner? Vi tar debatten. Panel:
  Kristian Riis (Artist i Nephew og partner i Volcano management Danmark)
  Anne-Britt Gran (Professor på Handelshøyskolen BI i Oslo der hun er faglig leder for bachelorprogrammet Kultur og Ledelse)
  Maja Ratkje (Komponist go artist)
  Dag Arne Kristensen – DNB NOR Executive Vice President External Relations
  Simen Herning, (driver Spoon Train AS)
  Type Seminar (delegates only)


5:00pm

Free Ride: How the Internet is Destroying the Culture Business and How the Culture Business Can Fight Back
  Thursday February 16, 2012 5:00pm - 6:00pm @ Rockefabrikken
  How did the newspaper, music, and film industries go from raking in big bucks to scooping up digital dimes? Their customers were lured away by the free ride of technology. Now, business journalist Robert Levine shows how they can get back on track.On the Internet, “information wants to be free.” This memorable phrase shaped the online business model, but it is now driving the media companies on whom the digital industry feeds out of business. Today, newspaper stocks have fallen to all-time lows as papers are pressured to give away content, music sales have fallen by more than half since file sharing became common, TV ratings are plum­meting as viewership migrates online, and publishers face off against Amazon over the price of digital books. Author Robert Levine charts how the media industry lost control of its destiny and suggests innovative ways it can resist the pull of zero. Robert Levine was the executive editor of Billboard and has written for Vanity Fair, Rolling Stone, and the arts and business sections of the New York Times. Before that, he was a features editor at New York magazine and Wired. He holds a B.A. in politics from Brandeis and an M.S.J. from Northwestern University’s Medill School of Journalism. He now covers the culture business from New York and Berlin. Free Ride is his first book.
  Type Seminar (delegates only)


5:00pm

Norsk Rockforbund presenterer: En grønnere konsertarrangør
  Thursday February 16, 2012 5:00pm - 6:00pm @ Club7
  I dette seminaret vil tre innovative og miljøbevisste, nordiske arrangører inspirere og informere om deres arbeid for å gjøre sine organisasjoner miljøbevisste.Bidragsyterne vil spille på egne erfaringer, muligheter og varianter av miljøsatsing. Foredragsholderne kommer fra ulike sider av konsertarrangørbransjen, og vil gi et bredt bilde av mulighetene ved miljøsatsing ved å presentere tre ulike innfallsvinkler til oppgaven. Seminaret er i regi av Norsk Rockforbund og gjenspeiler deres satsning på miljø og miljøbevissthet. Foredragsholdere: Klaverfabrikken (DK), Malmöfestivalen (S), Pstereo (N)
  Type Seminar (delegates only)


5:00pm

Red Bull Music Academy and by:Larm presents: Four Tet
  Thursday February 16, 2012 5:00pm - 6:00pm @ Blå
  Four Tet played a semi-legendary and wonderfully chaotic double-show at the venue Dattera til Hagen during Øya festival in 2010. Now, he’s back in Oslo for a DJ set at Blå, and to have a talk arranged by Red Bull Music Academy and by:Larm.Four Tet aka Kieran Hebden has distinguished himself as one of the last decade’s best and most exciting electronica artists. His merits include; four stunning solo albums at Domino, the post-rock band Fridge, collaborations with the late jazz legend Steve Reid as well as with people like Burial and Thom Yorke, and remixes of everything from Radiohead to Lindstrøm.
  Type Seminar (delegates only)


5:15pm

Spotify and oportunities for artists
  Thursday February 16, 2012 5:15pm - 6:00pm @ Safety Pin
  Spotify is the largest digital music service in Scandinavia and offers a range of opportunities for artists to market their music. Through innovative examples, we hope to inspire a creative meeting with fans.Through Spotify´s international distribution, it is also possible to reach a new audience in Europe – and in the United States. The distribution is in place, but how can one work to break through the noise and take advantage of digital channels to get the music out? Meet Sung-Kyu Choi, Label Relations Director Nordic ocg Eva Lægdsgaard Madsen, Label Relations Manager Nordic.
  Type Seminar (delegates only)


 
 

9:00am

True Norwegian Black Metal tour
  Friday February 17, 2012 9:00am - 12:00pm @ Royal Christiania Hotel
  Back by popular demand, here´s a new opportunity to explore the roots of true Norwegian black metal. For the average music fan, the story of Norwegian black metal is in essence about murder, suicide and burning churches. Many of the seminal events in this
  dark chapter of Norwegian music history took place in Oslo between 1991 and 1993. In cooperation with The Inferno Festival, by:Larm have put together a field trip visiting the key sights on a trip back in time. NB: The bus leaves from outside the Royal Christiania Hotel main entrance at 09.00 sharp. Please meet in the lobby no later than 08.50.The beginning of almost any movement can often be attributed to the vision of one person, who from the dissemination of his ideas gains followers and the ideas spread. This man was Øystein Aarseth aka Euronymous. He was through his record store, Helvete (Hell) and his band, Mayhem, the key person of the early Norwegian black metal scene, his vision resulted in not only development of black mental into the phenomenon it was but also contributed to his untimely demise. It was the equally infamous artist Burzum, Varg Vikernes aka Count Grishnack, who killed Euronymous in his own Oslo apartment on the 10th
  of August 1993. This date marked the end of an era, and the small scene that until then had been hidden away from the public gaze was suddenly thrust on to the front pages of the Norwegian tabloids and even made the headlines far from Norwegian shores. This was a time of great creative experimentation with music and image, and the murder and church fires are regarded by most people from the scene as an absolute tragedy, and as a huge setback which cast a dark shadow over anything to do with the Norwegian metal for well over a decade after. The Greater Oslo black metal scene of today has seen the birth of prominent bands such as Mayhem, Satyricon, Darkthrone, Ulver, Dimmu Borgir, Arcturus, Aura Noir, Dødheimsgard and many many more. Anders Odden (Cadaver, Celtic Frost, Satyricon) is your guide on this journey through the places and events that spawned the legend that is now known as TRUE NORWEGIAN BLACK METAL. Conducted in English.
  Anders Odden: en.wikipedia.org/wiki/Anders_Odden
  Type Seminar (delegates only)


10:00am

Livet etter Rikskonsertene
  Friday February 17, 2012 10:00am - 11:00am @ Club7
  Fra høsten 2012 er Rikskonsertenes avdeling Offentlige konserter historie. Deler av midlene skal disponeres av Arrangørstøtteordningen til Norsk kulturråd som heretter skal – etter søknad fra lokale arrangører – bidra til å opprettholde et godt konserttilbud i distriktene.Støtteordningen åpner også for søknader fra kulturhusene, men økningen er på kun 4,7 millioner kroner. Klubber og spillesteder rundt om i landet vil få en ny konkurrent – eller samarbeidspartner – som med kommunal driftsstøtte og nå mulighet for programmeringsstøtte fra staten skal ut på markedet og aktivt booke inn artister. Bookingagentene kan kanskje sies å være kvitt en konkurrent i Rikskonsertene. Hvordan vil alt dette påvirke det lokale konsertliv? Hva er Rikskonsertenes rolle nå fremover? Og hvor står Arrangørstøtteordningen i forhold til dette? Ordstyrer: Kristin Danielsen, MIC Panel:
  Thorstein Granly, Rikskonsertene
  Lars Tefre Baade, Norsk Rockforbund
  Jon Gotteberg, Stryn kulturhus
  Arnfinn Bjerkestrand, Norsk kulturråd
  Anita Halmøy Wisløff, Atomic Soul
  Type Seminar (delegates only)


10:30am

Streaming session 1: Clouds and concerts: WiMP and consumer behaviour
  Friday February 17, 2012 10:30am - 10:45am @ Rockefabrikken
  Friday will kick off with the University of Oslo presenting early findings from its collaborative study with research group SINTEF, network operator Telenor, and Aspiro’s WiMP streaming service.The comprehensive research project – which began in 2011 and will run through to 2014 – analyses anonymous logs of all music streamed on WiMP in connection with Oslo’s yearly Øya Festival and collects findings from some of these streaming users through focus group research. Arnt Maasø is Associate Professor of Media Studies at the Department of Media and Communication, University of Oslo
  Type Seminar (delegates only)


10:30am

GramArt proudly presents: Ralph Murphy - Murphy's Law to Song Writing
  Friday February 17, 2012 10:30am - 12:30pm @ Edderkoppen
  How to write that radio smash hit!
  Throughout the years, Canadian songwriter Ralph Murphy has achieved near-legendary status in Nashville through his career as a performer, producer, songwriter, publisher, and most recently, Vice President of International and Domestic Membership, ASCAP. Ralph has compiled some amazing tips and hints to help songwriters hone their craft and improve their chances of penning the elusive number one radio hit.Thursday 16.th of February: Masterclass, workshop part 1.

  Friday 17.th of February: Masterclass, workshop part 2.

  Do you want feedback on your song at Ralph Murphy’s workshops during by:Larm?
  Please send your song (mp3) plus your lyrics to hilde@gramart.no in advance.
  Type Seminar (delegates only)


10:45am

GramArt and MØST presents: Eurosonic, a portal to Europe
  Friday February 17, 2012 10:45am - 11:45am @ Safety Pin
  The Dutch industry festival Eurosonic Noorderslag have served as an important gateway to the European live market for many artists. But what does it really take to secure a gig at the festival? What does Eurosonic look for when they pick artists? How do you prepare to play there and how should you work Eurosonic once you’re there?Artistic director of Eurosonic Noorderslag, Peter Smidt, gives an insight into Eurosonics influence on the European market. A showcase at Eurosonic has been a catalyst for many artists and bands, Peter Smidt will talk about how they work, what they are looking for and how bands might improve their chances of being invited to play. Peter Smidt has worked as musician, in record stores, as a band manager and booking agent. He started working for Buma Cultuur in 1995, a partner and co-organiser of Noorderslag, EuroSonic and is the organiser of Noorderslag Seminar, The annual Musicians Day, Amsterdam Dance Event, Buma Rotterdam Beats and other music and music business events. As founder and creative director of Eurosonic Noorderslag, Smidt is creating a platform for professionals and media with a better circulation of European repertoire in Europe as goal.
  Type Seminar (delegates only)


10:45am

Streaming session 2: Our Friend’s electric. How will we find music in the future?
  Friday February 17, 2012 10:45am - 11:45am @ Rockefabrikken
  Have you ever sat in front of a streaming music player and had a total mental block? Do you find you listen to the same old stuff when confronted with all the music in the world? How do you dig down into the ‘long tail of content’? Friends or robots? Buddies or algorithms?From processes such as Last.fm’s collaborative filtering to clever apps using metadata banks like The Echo Nest with its ‘danceability’ metric, automatic recommendation is getting very interesting; but on the other hand Facebook’s close integration with Spotify is taking social recommendation, or more to the point, observation, to new levels. Recommendation is crucial not only from a promotional point of view, but also in unlocking the value in streaming services. A panel of experts will discuss.. Panel:
  Gracenote – Chris Cass, head of sales EMEA, Gracenote
  The Echo Nest – Tristan Jehan, Chief Technical Officer, The Echo Nest
  Last.fm – Steve Whilton, Director of Product, Last.fm
  Arnt Maasø – Associate Professor of Media Studies at the Department of Media and Communication, University of Oslo
  Type Seminar (delegates only)


11:00am

The new generation A&Rs
  Friday February 17, 2012 11:00am - 12:00pm @ Ragnarock
  While the rest of the music business stared into the Pandora’s box of filesharing and plummeting CD-sales, a new generation of record labels have emerged from the digital age.Spearheaded by eager, hardworking and young A&Rs, labels like True Panther, Tri Angle, Wierd World, Transparent, Friend Vs Records have established themselves as leading taste-maker labels, making their own rules – and building the foundation for long term changes in the recording business. At by:Larm some of these labels will meet and talk about how it is to run a record label in 2012 and how they think The Future Will Look Like. Robin Carolan is 25 years old and owns US / UK label Tri Angle. Robin started Tri Angle in 2010 and signed debut artists such as Balam Acab, How To Dress Well, Clams Casino, oOoOO and Holy Other. In addition to running Tri Angle, Robin is also a curator for the acclaimed warm up music series hosted throughout the summer in NYC by the Museum Of Modern Art and PS1. Dean Bein is 28 years old and the label manager of NYC-based True Panther Sounds. True Panther was started by Dean and his friends as a boutique punk label but has since grown into a chaotic genre-confused sprawling mess owned by Matador Records that releases music by Girls, Glasser, Delorean, Tanlines and many more. In addition to True Panther, Dean is on the booking committee of the MoMA PS1 Warm Up series and Shortcuts, a rap monthly at Santos Party House. Jack Shankly is 22 years old and works in A&R at Domino Record Company in London, where he runs a new imprint called Weird World. Jack has signed acts such as Real Estate, Smith Westerns, Washed Out and Peaking Lights since joining the company in 2010. Prior to that he ran a limited edition singles label called Transparent that released artists such as How To Dress Well, Perfume Genius, Yuck, Holy Other, Purity Ring, Active Child and more. 24 year old Pip Newby is owner of independent label Friends Vs Records and label manager and A&R for Play It Again Sam Recordings, part of the PIAS group. Pip started his career in the music industry aged 15 hosting a radio show for unsigned bands on local radio and promoting gigs in his hometown of Wolverhampton. Aged 18 he was approached by Atlantic Records to act as regional scout for the label, and at 19 he set up Friends Vs Records as a way for him to develop bands at the earliest stages of their careers (as well as to distract him from his degree). The label has worked with bands such as Flashguns, The Joy Formidable and Dinosaur Pile-Up. After graduation he worked in the A&R department at Atlantic before moving to Play It Again Sam in May 2011. Play It Again Sam is home to, amongst others, Seasick Steve, The Jezabels, Agnes Obel, Other Lives and the Jim Jones Revue. Moderator is Fredrik Sorea – Mr Datarock Himself and owner of independent record label Young Aspiring Professionals.
  Type Seminar (delegates only)


11:00am

GramArt, MØST og AKKS presenterer: Myter, musikk og media - historiefortelling i musikkbransjen, og hvorfor det er så viktig
  Friday February 17, 2012 11:00am - 12:30pm @ Bootleg
  Hvorfor får musikkbransjen annerledes dekning i media enn andre bransjer? Hvordan oppstår myter? Hvordan kan vi best arbeide med våre egne historier og hvordan vil jeg/vi oppfattes?Med basis i medie- og kommunikasjonsvitenskap samt bruk av sosiologiske modeller, gjøres et dypdykk i musikkbransjens historiefortelling. Med lang erfaring som pressesjef på Hultsfred, turnerende artist, foredragsholder i musikk og Event Management ved Linnaeusuniversitet i Sverige, går Maria Engström Østby gjennom hvordan vi alle bruker mytene, hvordan de reflekteres i mediene og viktigheten av å ta kontroll over sin egen historie – både i ord og bilder.

  Deltakerne er velkomne til å bringe sine egne historier i form av biografier eller andre tekstpresentasjoner, eller bilder, så gir Maria sine kommentarer til hver enkelt.
  Type Seminar (delegates only)


11:30am

CANCELLED!
  Friday February 17, 2012 11:30am - 12:30pm @ Club7
  Avlysninger er arrangørens mareritt. Ofte kommer det brått på med knappe tidsfrister, og kanskje involverer det å sende et utsolgt hus hjem uten opplevelsen de har betalt for.Når man må avlyse et arrangement eller en turné er det et maskineri som må settes i gang. Flere arrangører og artister opplevde dette i sommer som følge av terrorhandlingene 22.juli, og flere husker godt våren 2010 og vulkanasken som lå tett over Nord/Vest-Europa. Noen må avlyse hele festivaler, sommerens – kanskje årets – eneste arrangement, mens andre må sjonglere med enkelte artister som uteblir. For de største helårsarrangørene er det å måtte avlyse eller flytte en konsert vanlig kost, mens de mindre arrangørene kanskje havner i en helt ny og ukjent situasjon. Er man forberedt dersom uhellet skulle være ute? Hvilke rutiner har eller bør man ha? Hva skjer med honorar, påløpte kostnader og refusjon av billetter? Lønner det seg å refundere billettene, eller bør man forsøke å finne en erstatning til å ta over plassen? Hvilket ansvar har man som arrangør ovenfor publikum? Hva er god nok informasjon? Har man et spesielt ansvar for publikum fra utlandet som ikke har fått med seg endringene? Det er mange spørsmål, vi forsøker å finne svarene og høste noen erfaringer fra folk som har kjent problemet på kroppen. Salen vil bli oppfordret til å stille spørsmål. Ordstyrer:
  Gry Bråtømyr, Norsk Rockforbund Panel:
  Bo Terje Hustoft, Rockefeller
  Claes Olsen, Øyafestivalen
  Tormod J L Olsen, Billettservice
  Stine Helén Pettersen, advokat Bing Hodneland advokatselskap DA
  Type Seminar (delegates only)


12:00pm

Info:Larm: Norsk Musikkråd
  Friday February 17, 2012 12:00pm - 12:25pm @ Safety Pin
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Norsk musikkråd er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. Vi vil presentere støtteordningene Frifond og KOMP samt informere om de sjangerovergripende prosjektene Grenser for lyd og Norsk musikkråds akustikkprosjekt.
  Type Seminar (delegates only)


12:00pm

Streaming session 3: Streaming to reach people
  Friday February 17, 2012 12:00pm - 1:00pm @ Rockefabrikken
  There are exciting possibilities using streaming audio to market music – our experts will show you what these possibilities are and how streaming audio platforms are being used from both a label and a brand perspective.Panelists:
  David Adams – Business Development & Content Relations, SoundCloud
  Niklas Lundberg Label Relations Manager, Spotify
  Erik Brataas – CEO, Phonofile
  Type Seminar (delegates only)


12:15pm

Music Export Norway presents: Meet the Music Supervisors, and get your music heard!
  Friday February 17, 2012 12:15pm - 1:15pm @ Ragnarock
  Some of the finest music supervisors from the LA area is visiting by:Larm. In this special panel you get to meet these music supervisors, and hear what projects they are working on, and what kind of music they are currently looking for.After this session, there will be a second one where the music supervisors have listened to some of the by:Larm artist. And will comment these acts in terms of what kind of projects they might fit into. In the panel: Thomas Golubic (Breaking Bad, The Walking Dead), Chris Mollere (The Vampire Diaries, Pretty Little Liars), Chris Douridas (Megamind, Monstrers vs Aliens), Mamie Coleman (Fox) and Richard Glasser (Scream 4, My Week With Marilyn) Moderator: Rebecca Rienks (E! Entertainment/NBC Universal).
  Type Seminar (delegates only)


12:30pm

Info:Larm: Gaffa
  Friday February 17, 2012 12:30pm - 12:55pm @ Safety Pin
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Musikkmediet GAFFA har blitt en viktig aktør i Skandinavia. Hvordan skal de lykkes i Norge? Hvorfor er det en styrke å jobbe ut fra et skandinavisk perspektiv? Møt redaktørene Johan Lothsson (Sverige), Øyvind Rones (Norge) og Nordic CEO Robert Borges.
  Type Seminar (delegates only)


1:00pm

Info:Larm: Musikkbyen Oslo
  Friday February 17, 2012 1:00pm - 1:25pm @ Safety Pin
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminar.Foreningen Musikkbyen Oslo (MO) ble opprettet for å stimulere til godt samarbeid og ivareta interessene til ulike aktører innen musikk på mange nivåer i Osloregionen. Informasjon om Musikkbyens aktiviteter og planer.
  Type Seminar (delegates only)


1:00pm

Festivaler og organisasjonskultur
  Friday February 17, 2012 1:00pm - 2:00pm @ Club7
  Det er allment kjent at Norge er et festivalland, med et stort tilbud av store og små festivaler fordelt mellom by og bygd over hele landet. Mange av disse har vokst frem de siste ti årene, men på veien er det flere som har møtt veggen, dratt på seg stygge røde tall og måtte legge ned noe som en gang var et lovende prosjekt med positive fremtidsutsikter. Det kan være mange årsaker til at en festival går over ende, en feilslått booking, lite samarbeidsvillige værguder eller eksterne hendelser utenfor festivalens kontroll. Det som imidlertid kjennetegner mange stabile og vellykkede festivaler som klarer å bygge seg opp fra grunnen, er en god organisasjonskultur.Organisasjonskulturen kan være alfa og omega for at et prosjekt skal kunne vokse seg stort på sikt hvis økonomien er sparsom i starten, og en trygg og motivert organisasjon er ofte godt rustet til å håndtere motgang. Med organisasjonskultur mener vi bl.a. hvordan organisasjonen definerer seg selv, lederstil, hvordan deltakerne relaterer seg til hverandre og til omverdenen, hvilke verdier man står for, følelsen av felleskap og eierskap til festivalen og hvordan deltakerne får motivasjon til å holde sammen og stå på for et felles mål. Det kan høres enkelt ut, men eksemplene på arrangementer og organisasjoner som råtner innenfra er mange. Allikevel er dette et område der man med enkle midler kan bygge en god grunnmur, dersom man har et bevisst forhold til det. Hva er hemmeligheten bak blomstrende og uortodokse festivaler som for eksempel Vinjerock eller Eikerapen?
  Kan vi peke på noen eksempler der store festivaler har kommet inn i en nedadgående spiral og gått til grunne på grunn av interne problemer, og hva skal en festival, eller for den saks skyld enhver annen organisasjon med store ambisjoner og må ressurser, være bevisst på for å forme den solide og sammensveisede gjengen man trenger for å gå ut i ”krigen”? I panelet:
  Eirik Høyme Rogn, festivalsjef/booking Vinjerock
  Thomas Ryjord, tidl. bookingsjef Storåsfestivalen
  Flere TBA Ordstyrer: Tor Åge B. Eikerapen (33) er psykolog og jobber til daglig med leder- og organisasjonsutvikling i Storform. Han er også kursleder i Norsk Rockforbund og tidligere festivalleder i Eikerapen Roots Festival, som han etablerte i 2004.
  Type Seminar (delegates only)


1:00pm

Music Ally Digital training sessions: Twitter
  Friday February 17, 2012 1:00pm - 2:00pm @ Bootleg
  The leading digital music business information and strategy company, Music Ally, has been providing publications, consulting, research, events and training to the music and technology industries since 2001. In this session, we’ll be examining the micro blogging site that has a vast importance in the music business today.Music Ally’s executives come from a genuine music business background, from the sharp end of the major label recording and publishing worlds through to digital business strategy, licensing and retail. This means Music Ally understands the relationships and the politics that drive the real-world activity within the music industry; backed up with a full complement of market data, consumer research, forecasting and trend insight. Not only will we be dissecting the components that make Twitter tick, we’ll also be looking at some of the most effective low budget tools that anyone can use to get the most from this social network. The session will be concluded by looking at what we can learn from some of the most interesting and creative campaigns using Twitter. Sarah Lewin is the Editor of Sandbox, Music Ally’s digital music marketing publication. At Music Ally she has written a chapter for the MMF unsigned book on live touring, has worked on numerous research projects for small music start-ups through to labels, music companies and trade organisations. She also delivered digital marketing training for EMI internationally.
  Type Seminar (delegates only)


1:00pm

Gramart presents: Tom Jackson´s Live Music Makeover - The Cure for the Common Show
  Friday February 17, 2012 1:00pm - 3:00pm @ Riksscenen
  Tom Jackson is a master of creating musical moments out of your songs! In this session, you’ll see what your rehearsal should look like.Tom Jackson, world renowned live music producer, helps artists develop their show into “unique memorable moments!” What a live music producer does onstage with the live show is akin to what a record producer would do in the studio. Tom’s “Live Music Methods” make your live show engaging, exceeding audience’s expectations and creates fans for life. Many successful artists have learned from Tom: Taylor Swift, Jars of Clay, Jordin Sparks, The Band Perry, Casting Crowns, Francesca Battistelli, Gloriana, and other acts you admire! Selected performers will receive a Live Music Makeover that pulls out their uniqueness and helps them connect emotionally to everyone in the audience. A crash course in going from good to great onstage, this session is invaluable for any artist serious about their career! QUOTES
  “Tom Jackson is a jaw-droppingly outstanding live music producer. A true master, and I don’t mean that lightly. I’m recommending him to every serious performing artist I know.” – Derek Sivers, Founder of CDBaby and HostBaby “If you do anything to further your career, listen to what Tom Jackson has to say! It will change everything you thought about performing live, and better than that…it will keep you performing live for years to come.” – Derrick Ross, Slaight Music (formerly with SL Feldman & Assoc. Norah Jones, Avril Lavigne, Barenaked Ladies) “Tom makes a major impact…he’s a true creative partner who helps realize the artist’s full performance potential.” – Matt Serletic, Producer (Santana, Celine Dion, Aerosmith, Matchbox Twenty)
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Info:Larm: MFO
  Friday February 17, 2012 1:30pm - 1:55pm @ Safety Pin
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er et fagforbund for musikere innenfor alle sjangre og yrkesgrupper. Musikkpedagoger, operasangere, ballettdansere, sufflører, inspisienter, musikkstudenter og -elever er også organisert i MFO som har mer enn 7 000 medlemmer og er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). MFO vil orientere om sine arbeidsoppgaver og hva organisasjonen kan tilby deg som medlem.
  Type Seminar (delegates only)


1:30pm

Music Export Norway presenterer: Sync i Norden
  Friday February 17, 2012 1:30pm - 2:30pm @ Ragnarock
  Plassering av musikk i film, TV, reklame og spill har blitt stadig en viktigere inntektskilde for plateselskap, forleggere og musikere. Hvem er aktørene som plasserer musikk i Norden?Møt de som setter musikk til kampanjer for blant andre H&M, Ikea, Volvo og If. Få innblikk i hvordan dette markedet fungerer i Norden, hvordan de jobber og hvilke prosjekter og klienter de jobber med nå. I panelet:
  Johan Borg (Ohlogy: H&M, Dressmann)
  Jesper Gadeberg (Musicstylist.Com: Volvo, Audi, Sparebank1)
  Jan Tørresen (Dust Music Consulting)
  John Erik Kaada (Musiker og komponist) Ordstyrer: Henrik Hawor (Riviera)
  Type Seminar (delegates only)


2:00pm

Info:Larm: Arkon
  Friday February 17, 2012 2:00pm - 2:25pm @ Safety Pin
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Arkon (tidligere akkreditering.net) har siden 2005 levert prisgunstige løsninger for akkreditering og frivilligbehandling til festivaler og andre arrangement. Systemet er utviklet etter kundenes behov og legger stor vekt på å kombinere enkelhet med mer avansert funksjonalitet som kreves i en pulserende og hektisk festivalhverdag. Arkon brukes av kunder med 30 til 8000 registrerte og hadde i 2011 over 60.000 registreringer fordelt på 40 arrangement med bl.a. Slottsfjellfestivalen, Døgnvillfestivalen, Hovefestivalen, Buktafestivalen, Steinkjerfestivalen, Riddu Riððu, Vossajazz etc. Vi presenterer her systemets muligheter samt årets nyheter med verktøy for vaktlister og billettering.
  Type Seminar (delegates only)


2:00pm

Streaming session 4: Artist & manager Q & A - Billie Ray Martin with Erik Nielsen
  Friday February 17, 2012 2:00pm - 2:30pm @ Rockefabrikken
  Billie Ray Martin was a founding member of the techno-pop group Electribe 101, scoring a series of club hits including “Talking with Myself.”Eventually going solo, Martin debuted in 1995 with Deadline for My Memories; the first single, “Your Loving Arms,” not only reached the UK Top Ten but also topped the American club charts, while its follow-up “Running Around Town” fell just shy of the US Top Ten. Martin resurfaced in 1999 with the Crimes & Punishment EP, which was followed two years later by 18 Carat Garbage, her first album released on her own Sonnenstahl imprint. Erik Nielsen is a Music Managers Forum board member and currently manages A Genuine Freakshow. He is also a Digital and Creative Consultant at Rocket Music Management and has many years experience managing topline acts, including Marillion.
  This panel will welcome questions form the audience as the basis for discussion.
  Type Seminar (delegates only)


2:00pm

Hansa Borg presenterer: Bands & Brands
  Friday February 17, 2012 2:00pm - 4:00pm @ Kongesuiten
  Samarbeid mellom band og merkevarer har blitt en viktig side av det å være musiker og band i Danmark. Etter at fysisk platesalg har falt drastisk de siste årene, har musikkbransjen blitt tvunget til å hente inntekter fra andre forretningsområder. NB: Deltakelse krever invitasjon.Del 1
  Det danske artistutviklingsbyrået Volcano har jobbet målrettet med dette spenningsfeltet gjennom de siste tre årene. Første del av dette seminaret ser på de erfaringer Volcano har gjort seg fra sitt ståsted i musikkbransjen, og vil også være nyttig for tilbydere av merkevarer som ønsker å vite mer om hva musikkbransjen har å tilby. Volcano er Danmarks ledende firma innen management/artistutvikling, og har utforsket flere nye idèer når det kommer til hvordan artister kan tjene penger gjennom koblinger med næringslivet, og hvordan næringslivet kan ha glede av å koble seg opp mot musikk for å oppnå større markedsandeler. Vi får besøk av Kasper Bjærgbæk og Kristian Riis fra Volcano. Sistnevnte er også gitarist i Danmarks mest kjente rockband, Nephew, og har et perspektiv på dette både fra rollen som manager og som artist. Del 2
  Det danske bryggeriet Royal Unibrew har, med sin visjonære tilnærming til samarbeidet mellom band og merkevare, styrket sitt brand og vunnet andeler på det danske markedet. Særlig har kampanjen “Tak Rock” som var et samarbeid mellom det danske bandet Kashmir og Royal Unibrew, ført til konkrete og målbare resultater i form av økte markedsandeler og synlighet. Royal vil i samarbeid med Volcano fortelle om hvordan prosjektet ble til og hvordan det ble utført. Etter foredragene blir det anledning til å stille spørsmål fra salen.
  Type Seminar (delegates only)


2:15pm

Music Ally Digital training sessions: Advertising
  Friday February 17, 2012 2:15pm - 3:15pm @ Bootleg
  The leading digital music business information and strategy company, Music Ally, has been providing publications, consulting, research, events and training to the music and technology industries since 2001. This session will be focussed on the self service advertising networks which anyone can use to promote their band.Music Ally’s executives come from a genuine music business background, from the sharp end of the major label recording and publishing worlds through to digital business strategy, licensing and retail. This means Music Ally understands the relationships and the politics that drive the real-world activity within the music industry; backed up with a full complement of market data, consumer research, forecasting and trend insight. This session will be looking at the opportunities and limitations of advertising music and tips for a creating a successful advertising campaign. The session will be concluded by examples of creative advertising that could inspire your next campaign. Sarah Lewin is the Editor of Sandbox, Music Ally’s digital music marketing publication. At Music Ally she has written a chapter for the MMF unsigned book on live touring, has worked on numerous research projects for small music start-ups through to labels, music companies and trade organisations. She also delivered digital marketing training for EMI internationally.
  Type Seminar (delegates only)


2:30pm

Info:Larm: Norsk Kulturråd, støtteordninger
  Friday February 17, 2012 2:30pm - 3:55pm @ Safety Pin
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.14.30: Arrangørstøtte
  Målgruppen for denne ordningen er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus med et konserttilbud innen alle musikksjangre. Hvordan søke arrangørstøtte, hva kreves og hvor mye kan du søke om? Ca. 15:00: Musikkfestivalstøtte
  Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at musikkfestivaler på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles. Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Hvordan søke støtte til din festival, hva kreves, hvor mye kan du søke om og hvordan rapportere i etterkant? Ca. 15.30: Musikerstøtte
  Målgruppen er profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister som allerede har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Tiltak med talentutvikling som målsetning kan også søke. Du får her informasjon om hva som kreves av en søknad og hvordan rapportere i etterkant.
  Type Seminar (delegates only)


2:45pm

Streaming session 5: The future, Jim, but not as we know it...
  Friday February 17, 2012 2:45pm - 3:45pm @ Rockefabrikken
  For EUR 10 per month you can now have unlimited on demand access to all of the world’s music anywhere you like. What happens next? Is this the end of days for music services? Or are there more frontiers to explore? What do people really want…..?American “super angel”investor Ron Conway’s claimed in November that the next stage of innovation in digital music will see Apple, Google, Amazon, Pandora and Spotify become the main established music access platforms on top of which new services will be built.
  At the same time, hack and API culture is really starting to take off with major labels like EMI providing developer access to catalogue via the Echo Nest or global movements like Music Hack Day galvanising innovation. Have we reached ‘the end of music’? Or is it just the beginning? Panelists:
  Daniel Johanson – Chief Executive Officer, TrendMaze
  David Adams – Business Development & Content Relations, SoundCloud
  Tristan Jehan – Chief techinical Officer, Echo Nest After the seminar: meet the panellists networking session
  Type Seminar (delegates only)


3:00pm

The rise of the concert industry; a story about ticketing
  Friday February 17, 2012 3:00pm - 4:00pm @ Club7
  In 2011, long time music journalists Dean Budnick and Josh Baron published the book “Ticket Masters – The rise of the concert industry and how the public got scalped”, a timely account of the multi-billion dollar concert industry. The authors are coming to by:Larm and will guide us through the as-yet-untold story of the live entertainment industry, revealing its origins, development and ongoing strategies of companies such as the now dominant Ticketmaster, Live Nation and StubHub and the efforts of numerous independent competitors.Like no previous book, Ticket Masters sheds light upon the complex relationships between artists, promoters, ticketing agents and the public. Beginning with the previously unreported details behind the rise and demise of the once-dominant Ticketron, Ticket Masters proceeds to share gripping accounts and analysis of Ticketmaster’s eventual market supremacy, SFX and Clear Channel’s promoter rollup, the cutthroat battle for secondary ticket sales and numerous other tales of the industry’s most significant architects. Whether it’s Michael Cohl nabbing the Stones from Bill Graham, Ticketmaster’s defeat of Pearl Jam or the silent efforts of music superstars to mark up their ticket prices for complicit websites, Budnick and Baron examine the pivotal developments that have shaped the industry as we know it. Dean Budnick, the executive editor of Relix magazine, is the founder of Jambands.com, the cocreator of the Jammy Awards, and the director of the documentary film Wetlands Preserved: The Story of an Activist Rock Club. He holds a Ph.D. from Harvard’s History of American Civilization program and a J.D. from Columbia Law School. Josh Baron is the editor-in-chief of Relix magazine, a music-based publication where he has been on staff for more than a decade. Baron also contributes to a variety of media outlets including New York City–based radio station WFUV where he serves as a music reviewer.
  Type Seminar (delegates only)


3:00pm

Retromania - Simon Reynolds
  Friday February 17, 2012 3:00pm - 4:30pm @ Ragnarock
  By:Larm proudly presents a Q&A with Simon Reynolds, one of the most influential writers on music and popular culture in our time.Reynolds is the author of seven books, including this year’s Retromania: Pop Culture’s Addiction To Its Own Past, Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978-84 (2005), and Energy Flash: A Journey Through Rave Music and Dance Culture (1998; expanded and updated reissue, 2008). He writes about music and popular culture for numerous publications including The New York Times, The Wire, Slate, The Guardian, Frieze, Los Angeles Times, and Village Voice. Born in London in 1963, he lived in New York for most of the 90s and 2000s, and currently lives in Los Angeles. Interviewer: Audun Vinger (editor Vinduet)
  Type Seminar (delegates only)


3:30pm

TONO – låtskrivernes organisasjon
  Friday February 17, 2012 3:30pm - 5:30pm @ Bootleg
  TONO forvalter komponistenes, tekstforfatternes og musikkforlagenes rettigheter i musikkverk. Lær mer om TONOs virksomhet og hvordan du som lager musikk kan få betalt når musikken din brukes.Lager du musikk eller tekst til musikk?
  Blir musikken din spilt offentlig eller innspilt på plate?
  Spiller du egen eller andres musikk live?
  Hva med musikken på din egen hjemmeside? I den første timen blir det presentasjon av TONO og praktisk info for nye og eksisterende medlemmer. I time 2 kommer TONOs medlemsservice for å gi råd og svare på spørsmål.
  Type Seminar (delegates only)


4:00pm

Info:Larm: Music Export Norway
  Friday February 17, 2012 4:00pm - 4:25pm @ Safety Pin
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Music Export Norway er et ressurssenter for aktører som jobber med eksport av norsk musikk. De vil her fortelle mer om hva Music Export Norway er, hvem og hva de jobber for, og ikke minst hvordan.
  Type Seminar (delegates only)


4:00pm

Hvordan markedsføre musikken din gjennom WiMP?
  Friday February 17, 2012 4:00pm - 5:00pm @ Rockefabrikken
  En introduksjon for artister, labels, promotører, managere etc.Musikk strømmningstjenesten WiMP skiller seg ut gjennom en sterk redaksjonell profil, og gjennom å fokusere spesielt på lokal musikk i hvert marked. WiMP arbeider kontinuerlig for å promotere innhold, og denne økten gir deg et innblikk i hvordan WiMPs redaktører jobber til daglig, samt hvordan de avgjør hva som skal fremheves i deres kanaler. Du får også en rask gjennomgang av hvordan du kan markedsføre din musikk eller artist i WiMPs strømmingsverden, med alle de unike mulighetene som WiMP kan tilby.
  Type Seminar (delegates only)


4:30pm

Info:Larm: Gramart
  Friday February 17, 2012 4:30pm - 4:55pm @ Safety Pin
  Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.GramArt er landets største interesseorganisasjon for norske artister og har 3 500 medlemmer innen alle sjangre fra hele landet. Organisasjonen jobber daglig for å forenkle artistenes hverdag og gjør en viktig oppgave med å jobbe politisk for å bedre rammevilkårene for norske artister. De vil fortelle om hvilke fordeler du som profesjonell artist eller musiker har ved å være medlem i Gramart.
  Type Seminar (delegates only)


4:30pm

The Nordic live music market
  Friday February 17, 2012 4:30pm - 5:30pm @ Club7
  What is going on in the Nordic live music market? What are the topics of debate? How is the business doing these days? And what does the future look like? The international live entertainment business has gone through major changes the last two decades, starting in the US and slowly spreading over to Europe. How has this affected the Nordic region, and what changes are still to come?Festival Market: In Sweden “old” festivals like Arvika and Hultsfred had to give up. Hultsfred got a second chance with investment from the German promoter FKP Scorpio. At the same time small festivals that have been around for years grew exponentially in a very short space of time, Peace & Love for example. In Sweden several festivals are also operated by Live Nation, like Metaltown and Way Out West, while the only one in Norway with an international backing is Hove Festival owned by London based company Festival Republic, which in turn counts Live Nation as a major shareholder. In Denmark most of the festivals are run by organizations/volunteers, but at the same time the young North Side Festival in Aarhus is being backed by the Danish promoter Skandinavian together with FKP Scorpio. Over in the east, again several festivals are run by Live Nation Finland and other big promoters such as Fullsteam Agency in a rapid growing festival market. Club Market: Sweden is well known for artists with attitude and is fantastic at exporting its music, but how is the live market at home? How come Oslo is the Nordic capital with most live music shows every year? And what´s up in Denmark and Finland? We have put together a panel that will discuss the live music business in the Nordic region, as we know it today, and maybe someone will bring along a crystal ball… Moderator: James Drury, Festival Awards Ltd (UK) Panel:
  Martin Nielsen, Live Nation (Norway)
  Juha Kyyrö, Fullsteam Agency (Finland)
  Brian Nielsen, Skandinavian (Denmark)
  Johan Lindqvist, Blixten & co (Sweden)
  Torgeir Gullaksen, Goldstar Music (Norway)
  Type Seminar (delegates only)


4:45pm

Multikultur i musikkbransjen
  Friday February 17, 2012 4:45pm - 5:45pm @ Ragnarock
  Mokkamannhumor! Islamkritisk metall! Nazirock! Homsefiendtlig hip hop! Ideologisk mangfold i et flerkulturellt musikknorden. Musikkens evne til å inspirere og påvirke er udiskutabelt sterk, bare tenk på Elvis, Woodstock og pønkrock. Musikk lar seg forme, men er også med på å forme samfunnet. I dagens flerkulturelle Skandinavia leveres en rekke ideologiske budskap gjennom musikken. Hvilke er disse og hvilke konsekvenser får de?«Vi tror ikke på flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland», skrev en stortingsrepresentant fra Frp sommeren 2010. Halvannet år senere er Norge blitt rammet av grusomme terrorhandlinger som har gjort debatten om multikulturalisme mer opphetet enn noensinne. Eller vent… Er det blitt for lite rom for å tenke radikalt, kontroversielt og annerledes – også i musikken? Er et viktig meningsmangfold blitt kvalt av koselig kardemommestemning? Er musikkindustrien for konfliktsky og konform i sitt fokus på radiolister og flinke, spiselige artister med kjedelige karrierefremmende motiver? Eller bør vi se folkelig gla’rasisme (plumbogate) islamfiendtlig metall (Taake) og svensk nazirock (som ABBs favorittband Saga) som reelle faresignaler og utfordringer for det nordiske musikkscene og samfunn forøvrig?
  Velkommen til debatt om musikkindustri, verdier og politisk musikkengasjement i det moderne, flerkulturelle norden. Panel:
  Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (Artist fra den norske hip hop duoen Karpe Diem)
  Nazneen Kahn Østrem (Forlagsredaktør for dokumentar i Aschehoug)
  Aslak Nore (Forfatter, forlegger og samfunnsdebatant)
  Didrik Søderlind: (Rådgiver i Human-Etisk Forbund og redaktør for tidsskriftet Humanist)
  Type Seminar (delegates only)


5:00pm

MusicDNA
  Friday February 17, 2012 5:00pm - 6:00pm @ Edderkoppen
  MusicDNA er en metode utviklet av det norske selskapet Bach Technology AS i samarbeid med Fraunhofer Institute, bedre kjent som “oppfinerne av mp3”. Hovedkomponenten i MusicDNA er en såkalt “audio analyzer” som analyserer hvert segment i hver låt, for deretter å kalkulere låt-profiler, artistprofiler, konsumentprofiler osv. for å kunne forbedre anbefalinger og integrasjon mellom forskjellige type tjenester og applikasjoner.Produktet hadde en betydelig mediedekning under sin pre-lansering under MIDEM 2010, og ved utgangen av 2011 har selskapet analysert 14 millioner lydspor. Fra i sommer har selskapet begynt å lansere en serie med kommersielle applikasjonen for online tjenester, hardware-produsenter, musikkprodusenter og artister. Under by:larm vil man få en introduksjon til MusicDNA generelt, samt se konkrete eksempler på hvordan man kan benytte MusicDNA-teknologien til å øke brukeropplevelsen for konsumenter samt nytte-effekten for artister og musikkprodusenter. Noen scenarier: - Kombinasjon av musikkanalyse og rikt medieinnhold for å skape et nytt dynamisk albumkonsept eller artist-apper
  - Integrering av streaming/download med andre online tjenester
  - Applikasjoner som bedrer artisters muligheter for promotering og sikring av vederlag
  Type Seminar (delegates only)


5:00pm

Red Bull Music Academy and by:Larm presenterer: Dj Harvey
  Friday February 17, 2012 5:00pm - 6:00pm @ Blå
  It is a great pleasure to welcome the legendary DJ Harvey back to Oslo! This time he’s here both to talk (about Red Bull Academy) and to play (DJ at Blå together with Prins Thomas)
  NB: The lecture is free and open to everybody.For the uninitiated; Harvey is one of the DJ culture’s elder statesmen. After spending his teens as a graffiti artist in Cambridge, his attention turned to the other mainstay in hip hop: DJing. His knack for finding obscure, yet danceable tunes was unsurpassed – something he has truly perfected over the years. He was one of the first Europeans to bring garage, disco and house across from the U.S. to Europe, and introduced Great Britain to people like Francois K and Kenny Carpenter. After a residency at Ministry of Sound in London, he started releasing obscure disco himself through the small, now near legendary label Black Cock. He is also behind the band Map of Africa together with Rub-n-Tugs / Thomas Bullock. Few album releases have stirred up more positive response internationally, and we can only hope that we will hear more from this duo. Harvey is a sought after producer and re-mixer, and has done remixes of artists like The Police, Cornershop, LCD Soundsystem and, just recently, House of House’s fabulous “Rushing to Paradise”. He also hosts the monthly club Harveysarcasticdisco in San Francisco.
  Type Seminar (delegates only)


5:15pm

Where will you stream tomorrow? The hurricane development of streaming services from the cradle of Norway
  Friday February 17, 2012 5:15pm - 6:00pm @ Rockefabrikken
  Per Einar Dybvik of Aspiro, the company behind award winning music streaming service WiMP, tells the fascinating story of how Scandinavia’s position at the forefront of development will come to guide the rest of the world’s music distribution, for the second time.With a background at Telenor Research, Schibsted Mobile and for over ten years at Aspiro, Dybvik presents unique insight on the history of music distribution from a mobile point of view. From the very first time it was possible to carry music with you, through today’s reality where anyone can have millions of songs in their pocket at any time, Scandinavia has played a key role. How did this come about, where do we stand today and what is next in store?
  Type Seminar (delegates only)


 
 

12:15pm

Todd Rundgren - Q&A
  Saturday February 18, 2012 12:15pm - 1:45pm @ Folketeateret
  by:Larm proudly presents an in depth interview with the legendary American artist and producer Todd Rundgren.Todd Rundgren first stepped into the spotlight with the sixties band The Nazz, and he later explored several musical directions as a solo singer/songwriter in the seventies, including stadium rock, progressive rock, power pop, ambient and soul. Rundgren on his day is right up there with visionary artists such as Prince, Frank Zappa and Paul McCartney. Rundgren can also add the title of a star producer to his many musical triumphs as a solo artist or with his band Utopia. His resume includes production credits for the likes of Patti Smith, The Band, XTC, Hall & Oates, Meat Loaf, The New York Dolls, Cheap Trick, Grand Funk Railroad, and Badfinger to mention just a few. He is also an avid innovator, pioneering music videos, CD-rom technology, mp3-subscription-services etc. During his stay in Norway, Rundgren will also join a Norwegian artist in the studio, and will also play a couple of intimate solo shows, drawing on material from his entire career. Interviewer: Audun Vinger (editor, Vinduet)
  Type Seminar (delegates only)


2:15pm

Dag Häggqvist, intervju med en skandinavisk musikkbransjebauta
  Saturday February 18, 2012 2:15pm - 3:15pm @ Mono
  by:Larm er stolte over å presentere en intervjusamtale (Q&A) med den legendariske svenske forleggeren og plateselskapsmannen Dag Häggqvist.Født i 1941, akkurat tidsnok til noen år senere – som 15-åring – å bli med på tidenes største eventyr; vanvittige oppturer, nedturer og opp-igjen-turer i musikkbransjen. Uten blygsel startet han sin karriere i 1956 med å skrive brev til Charles Mingus kone, Celia, for å sikre utgiverrettighetene til plater med Mingus, Miles Davis og Max Roach. Den skandinaviske bransjebautaen tilbragte senere flere tiår i Sonet og jobbet med flere av Skandinavias og verdens største artister. Jazz, rock, pop, konserter, innspillinger, og reiser verden rundt; kort sagt, Häggqvist har gitt en mengde betydelige bidrag til årevis med musikalske minner og vært med på å legge grunnlaget for den skandinaviske musikkbransjen. Han har også vært med på å hente frem noen av tidenes beste A&R-menn i Skandinavia, inkludert Ola Håkansson og Terje Engen. Akkurat som sine gamle kolleger i bransjen, som for eksempel Ertegun-brødrene og Chris Blackwell, er han en gentleman som besitter mye kunnskap om kreativitet og det bransjemessige håndverket som det er lett å glemme i disse digitale tider. Häggqvists samtalepartner under by:Larm er Kai Lofthus, tidligere Nordic Bureau Chief i bransjebladet Billboard, som har tilbragt endel tid med ham og observert hans arbeid i en årrekke. Intervjuet av Kai Lofthus
  Type Seminar (delegates only)


3:30pm

Piratliv; En prat med Anders Odden
  Saturday February 18, 2012 3:30pm - 4:30pm @ Mono
  Vi tar en prat med Anders Odden om hans bok “Piratliv”. Anders har spilt med noen av de beste innen norsk metal, og han har førstehånds innsikt i norsk black metals opprinnelse.Anders var med i norsk black metals barndom på 90-tallet og var personlig venn med Øysten Aarseth. Han opplevde miljøet fra innsiden da det stormet som verst med kirkebranner, satanisme og drap. Som medlem av flere band med internasjonal suksess har han vært mye på veien og har sett metalscena fra innsiden. Boka forteller også bakgrunnshistorien for hans nye band, Doctor Midnight & The Mercy Cult med Hans-Erik Dyvik Husby som frontfigur.
  Type Seminar (delegates only)