Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
 

11:00am

La-la-la Florida
    Thursday February 16, 2012 11:00am - 11:45am @ Club7
    Kulturutvikling. Kultur og næring. Kulturbasert næring. Skape arbeidsplasser. Økt turisme. Ringvirkninger i andre bransjer. Tillokking av arbeidskraft. Dette er alle ord og uttrykk som gjentas til det kjedsommelige.Forskeren og forfatteren Richard Floridas teorier og konklusjoner fremsatt bl.a. i boka ”The Rise of the Creative Class, and how it´s transforming work, leisure, community & everyday life” har hatt stor betydning for det offentlige norges oppfatning av kultur som katalysator og næringspolitisk virkemiddel. Fungerer idéene i praksis og er de direkte overførbare til norske forhold? Beskriver teorier som er utviklet på bakgrunn av studier i millionbyer virkeligheten i en norsk småby? Tok vi kanskje idéene litt vel bokstavelig? Og, Florida til side, er bruk av kultur som katalysator og politisk virkemiddel en fornuftig strategi?
    Type Seminar (delegates only)

Sign up or log in to save this event to your list and see who's attending!


 

Get Adobe Flash player