Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
 

12:00pm

Innspillskonferanse - del 1
  Wednesday February 15, 2012 12:00pm - 1:50pm @ Ragnarock
  Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med by:Larm til innspillskonferanse i forbindelse med ny handlingsplan for kultur og næring. Konferansen avholdes onsdag 15. februar, dagen før by:Larm offisielt åpner. Adgang med by:Larm delegatpass. Program del 1:Panel: Kristin Danielsen
  Kai Robøle
  Bjørn Rogstad 12.30 – 12.40: Den nye kulturnæringsøkonomien: Arnfinn Bjerkestrand, Norsk kulturråd og styreleder i FFUK
  Gjennom regjeringens Kulturløftet har aldri støtten til artister vært høyere enn nå. Men det har også antall søknader. Flere og flere av våre mest profilerte artister må søke om økonomisk støtte til sin kunstneriske virksomhet. Er tiden inne tiden inne for å etablere et æringsutviklingsprogram som fokuserer på bransjen rundt artistene? 12.40 – 12.55 TONO gjennom by:Larm-årene: Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonssjef Tono
  TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og offentlig fremføring av musikk. Gjennom NCB forvalter TONO sine medlemmers innspillingsrettigheter. Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, gir oss innblikk i TONOs omsetning i tidsrommet fra 1998 – 2012 og hvordan musikk-Norge har forandret seg for opphavsmenn til musikk de siste femten årene. 12.55 – 13.00 Spørsmål fra panel 13.00 – 13.15 1998 – 2012, radikale forandringer i musikkbransjen: Daniel Nordgård
  Det har vært store forandringer i musikkbransjen siden by:Larm ble arrangert for første gang i Trondheim i 1998. Da var det CD som gjaldt. Men så kom Napster, rettssaker, Piracy Kills Music, plateselskaper som sa ansatte og nye avtaleformer som 360-dealer. Så kom Spotify. Daniel Nordgård oppsummerer de siste 15 årene. 13.15 – 13.20 Spørsmål fra panel 13.20 – 13.30 Majors og rollen som talentutvikler: Guttorm Raa, direktør Warner Music
  I 1998 var det seks majorselskaper. Nå er det nå tre igjen. Etter at ulovlig nedlasting tok av ble økonomien dårligere og mange i platebransjen mistet jobben. Etter et turbulent tiår begynner ting å stabilisere seg. Strømmingsinntekter gjør det lønnsomt å drive plateselskap som har stor katalog. Vil majorselskapene lansere færre artister i fremtiden, hvilke utfordringer har selskapene, hva koster en lansering og hvilken rolle har majorselskapene i forhold til talentutvikling? 13.30 – 13.35 Spørsmål fra panel 13.35 – 13.45 Grappa, Erik Gard Amundsen, Grappa
  Hvordan drive Norges største uavhengige plateselskap i Norge når det fysiske formatet er i ferd med å forsvinne? Majorselskapenes store kataloger gjør at deres inntektsstrøm fra strømmingstjenester har økt. De uavhengige selskapene med små kataloger sliter. Hvordan overleve som uavhengig aktør i fremtiden? 13.45 – 13.50 Spørsmål fra panel 13.50 – 14.10 Pause
  Type Seminar (delegates only)

Sign up or log in to save this event to your list and see who's attending!


 

Get Adobe Flash player