Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
 

2:10pm

Innspillskonferanse - del 2
  Wednesday February 15, 2012 2:10pm - 3:30pm @ Ragnarock
  Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med by:Larm til innspillskonferanse i forbindelse med ny handlingsplan for kultur og næring. Konferansen avholdes onsdag 15. februar, dagen før by:Larm offisielt åpner. Adgang med by:Larm delegatpass. Program del 2:Panel: Monica Larsson
  Marit Karlsen
  Yngve Næss 14.10 – 14.20 Musikkbransjen, kompetanse go utdanning: Bendik Hofseth Universitetet i Agder
  Hvis huset skal stå støtt må det bygges en god grunnmur. Den kommende bransjen må ha det riktige verktøyet for at vi skal kunne gjøre det enda bedre å kunne konkurrere med andre. Hvordan er utdanningstilbudet innen musikkbransjen i Norge i forhold til andre land. Utdannes det nok personell innen riktige felt? Er utdanningene som finnes gode og eller relevante nok? 14.20 – 14.25 Spørsmål fra panel 14.25 – 14.35 Juridiske utfordringer: Stine Helen Pettersen, advokat Bing Hodneland
  Fra det juridiske ståsted: Hvilke utfordringer står norske aktører ovenfor ved forvaltning av verdier i internasjonal lansering? 14.35 – 14.40 Spørsmål fra panel 14.40 – 14.50 Musikkbyen Oslo: Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring, Oslo
  Byen som arena, kreativ katalysator og merkenavn. Oslo har en stor befolkningsvekst. Oslo avvikler årlig langt flere konsertarrangementer enn våre skandinaviske nabobyer som Stockholm og København. Hvordan skal Oslo utvikle seg til å bli den viktigste musikkbyen i Norden? Hva skal til for å gjøre Oslo attraktivt for store selskaper innen underholdningsindustrien til å etablere seg? 14.50 – 14.55 Spørsmål fra panel 14.55 – 15.05 Bergen Live: Frank Ness, daglig leder Bergen Live
  Suksessfaktoren i Bergen. Bergen Live arrangerer et sted mellom 60-70 konserter årlig på ulike scener i Bergen, men de gjør også store konserter i sommerhalvåret som Bruce Springsteen, Metallica, Depeche Mode, osv. Hvor mye omsetning genererer f.eks. en konsert med Bruce Springsteen til næringslivet i byen? Hva har Bergen, bransjen og publikummet skjønt som ikke andre byer har skjønt? 15.05 – 15.10 Spørsmål fra panel 15.10 – 15.20 Forlagsvirksomhet go synkronisering: Kai Robøle, Waterfall Music
  Musikkforlag får stadig viktigere rolle i en bransje i utvikling. Ordinære plateselskap har ikke lenger marginer til å ta ansvar for utvikling, ‘branding’ og markedsføring av artister alene. Forlagene blir en stadig viktigere støttespiller og aktør. Synkronisering – aktivt arbeid for å øke inntekter som kan kompensere for sviktende platesalg, og en vei til eksport? Forlagsrettigheter – en måte å beholde fremtidige verdier på norske hender. 15.20 – 15.25 Spørsmål fra panel 15.30 – 16.00 Pause med kaffe og kaker
  Type Seminar (delegates only)

Sign up or log in to save this event to your list and see who's attending!


 

Get Adobe Flash player