Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
 

1:30pm

Brak presenterer - Business Boot Camp
    Thursday February 16, 2012 1:30pm - 5:30pm @ Edderkoppen
    Utdrag fra kurset som lærer musikkbransjen å tenke business! I 2011 gjennomførte 13 selskaper i Bergen kurs og workshop over 30 timer i Forretningsmodellering i regi av Brak og Viaduct. I løpet av kortversjonen av dette kurset som presenteres på by:Larm, vil Yngve Dahle fra Viaduct gå igjennom hva en forretningsplan må inneholde. I tillegg vil en av deltagerne fra Business Boot Camp i Bergen legge frem sitt arbeid og fortelle hvordan det vil hjelpe dem med å knytte til seg eksterne investorer samt forbedre egen drift.Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet. Vår visjon er at regionen skal være et attraktivt sted å etablere seg og virke i, som aktør i musikknæringen. Brak har siden opprettelsen i 1997 fungert som kontaktpunkt, kompetansehevende organ og en hjelpende hånd for aktørene innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen. Brak feirer 15 år i 2012, noe som skal markeres under by:Larm. I anledning jubileumsmarkeringen tar Brak med seg tre tidligere suksessfulle kurs som blir en del av seminarprogrammet.
    Type Seminar (delegates only)
 

Get Adobe Flash player