Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
 

1:30pm

Brak presenterer - Business Boot Camp
    Thursday February 16, 2012 1:30pm - 5:30pm @ Edderkoppen
    Utdrag fra kurset som lærer musikkbransjen å tenke business! I 2011 gjennomførte 13 selskaper i Bergen kurs og workshop over 30 timer i Forretningsmodellering i regi av Brak og Viaduct. I løpet av kortversjonen av dette kurset som presenteres på by:Larm, vil Yngve Dahle fra Viaduct gå igjennom hva en forretningsplan må inneholde. I tillegg vil en av deltagerne fra Business Boot Camp i Bergen legge frem sitt arbeid og fortelle hvordan det vil hjelpe dem med å knytte til seg eksterne investorer samt forbedre egen drift.Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brak driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet. Vår visjon er at regionen skal være et attraktivt sted å etablere seg og virke i, som aktør i musikknæringen. Brak har siden opprettelsen i 1997 fungert som kontaktpunkt, kompetansehevende organ og en hjelpende hånd for aktørene innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen. Brak feirer 15 år i 2012, noe som skal markeres under by:Larm. I anledning jubileumsmarkeringen tar Brak med seg tre tidligere suksessfulle kurs som blir en del av seminarprogrammet.
    Type Seminar (delegates only)

Sign up or log in to save this event to your list and see who's attending!


 

Get Adobe Flash player