Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
 

1:00pm

Info:Larm: Norsk Rockforbunds Bolystprosjekt
    Thursday February 16, 2012 1:00pm - 1:25pm @ Jordal
    Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.Prosjekt: Konsertarrangører som tilflytningsgeneratorer
    Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) utlyste tidligere i år midler til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. 1 million gikk til Norsk Rockforbunds prosjekt Konsertarrangører som tilflytningsgeneratorer. Prosjektet skal spesielt rette fokus mot ungdom, videreutvikling av lokale ildsjeler og bidra til tettere samarbeid mellom lokale styresmakter og kulturaktører.
    Type Seminar (delegates only)

Sign up or log in to save this event to your list and see who's attending!


 

Get Adobe Flash player