Loading…

Sign up or log in to see what your friends are attending and create your own schedule!


View analytic
 

3:30pm

Kultur og lønnsomhet - som ild og vann?
  Thursday February 16, 2012 3:30pm - 4:45pm @ Club7
  Forskning på kulturbransjen viser en langt lavere gjennomsnittlig økonomisk lønnsomhet enn i andre bransjer.I et velstående samfunn som Norge med gode velferdsordninger kan man tenke seg at flere enn det er marked for vil prøve seg innen kulturvirksomheter, men lønnsomheten kan dermed også bli lav på grunn av overetablering. På den andre siden kan det å jobbe med kultur ofte være ansett som et gode i seg selv, og ha andre mål enn profittmaksimering. Dersom selvrealisering er et eget motiv for næringsvirksomheten kan man anta at de som driver kulturnæring i mindre grad tilpasser seg for å drive profittoptimalt. Det kan dessuten tenkes at de som driver kulturnæringer har lavere forretningsmessig kompetanse enn næringsaktører i andre bransjer og derfor får lavere lønnsomhet av den grunn.

  Innledning ved Knut Vareide, Telemarksforskning Hvordan lyktes de?
  På tross av hva det store bildet sier, så finnes det selvsagt mange suksessrike kulturbedrifter og to av dem vil her fortelle om hva som driver dem, og hvordan og hvorfor de har lykkes med sin forretningsidé. Suksess under Slottsfjelltårnet ved Christoffer Rød Slottsfjell/Total
  Slottsfjellfestivalen ble ikke levnet stort håp av lokalsamfunnet da den startet opp i 2003. Flere hadde forsøkt seg på noe lignende før, alle hadde måttet gi opp. I 2010 hadde festivalen en omsetning på over 25 millioner og nøyaktig et år senere satte MacDonalds-utsalget i Tønsberg rekord for høyeste dagsomsetning i kjeden noe sted i Norge, noensinne. Ringvirkningene for handelstanden i byen er betydelige. For et år siden dro festivalen også i gang utestedet og musikkscena Total for å bøte på et manglende tilholdssted for musikkmiljøet i byen. Daglig leder Christoffer Rød har også vært en aktiv deltaker i den lokale kulturdebatten. Hva er suksessoppskriften og hvordan definerer festivalen sin rolle i lokalsamfundet? Rockefeller 25 år ved Hans A. Lier
  Auditorium AS har siden oppstarten i 1986 avviklet tusentalls konserter og kulturarrangement med norske og internasjonale artister på konsertscenene Rockefeller, JohnDee og Sentrum Scene. Arrangørmarkedet i Oslo er aktivt men tøft, og Rockefeller har overlevd i mer enn 25 år i en verden der offentlig støtte for mange er avgjørende. Det å drive etter markedets premisser har derimot vært et bevisst valg fra starten, og eier og styreformann Hans A. Lier vil fortelle om ideene de hadde da de startet og gi tips på hva som må til for å lykkes økonomisk når man driver med musikk og kultur.
  Type Seminar (delegates only)

Sign up or log in to save this event to your list and see who's attending!


 

Get Adobe Flash player